13 มีนาคม ของทุกปี “วันช้างไทย” ตรงกับวันประกาศชัยชนะการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร “ช้าง” พี่ใหญ่แห่งผืนป่า


 

13 มีนาคม ของทุกปี “วันช้างไทย” ตรงกับวันประกาศชัยชนะการทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวร “ช้าง” พี่ใหญ่แห่งผืนป่า ถูกยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อชาวไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ 

 

ช้างรักษ์ป่า “พี่ปลูกป้อง” ทูตส่งเสริมของการปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า จากโครงการ "Care the Wild" ร่วมแสดงความภาคภูมิใจและขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอนุรักษ์และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ " ช้าง " พี่ใหญ่แห่งผืนป่า ด้วยการ ไม่เผาป่าที่ทำให้เกิด PM 2.5 ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และช่วยกันลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่า ได้แก่

  • กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง  
  • หลีกเลี่ยงการจุด หรือก่อกองไฟในพื้นที่ป่า 
  • และสร้างแนวกันไฟป้องกันเพลิงลุกลาม

ร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวและดูแลผืนป่าให้คนกับช้างอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

 

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ Care the Wild : https://www.setsocialimpact.com/carethewild
#CARETHEWILD
#ปลูกป้อง
#PlantandProtect

ผู้เข้าชม  941