แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดและวิธีปฏิบัติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี  สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา นำโดยแพทย์หญิง สุวณี รักธรรม   นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดและวิธีปฏิบัติ โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวต้อนรับและบรรยาย ในหัวข้อ “How to Activate Climate Action” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก พร้อมสานต่อแนวคิดและนำหลักปฏิบัติประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 


หากองค์กรไหนหรือท่านใดสนใจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถติดตามข้อมูล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ Climate Care Platform  ได้ที่: https://climatecare.setsocialimpact.com/   
หรือ email :  Climatecareplatform@set.or.th

#Climatecare #CaretheBaer #CaretheWhale #CaretheWild

ผู้เข้าชม  207