สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า ปี3 ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพดูแลคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าพร้อมกับให้ความรู้การแยกขยะติดเชื้อ

 

สถานีขยะล่องหน รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า ปี3 ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพดูแลคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าพร้อมกับให้ความรู้การแยกขยะติดเชื้อ โดย โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ภายใต้การดำเนินการ บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) ต่อยอดการเป็นหน่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพคนในชุมชนคุ้งบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับวัดจากแดง และพันธมิตรภาคเอกชนในสถานีขยะล่องหน โดยได้รับความร่วมมือกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระประแดง ออกหน่วยคัดกรองสุขภาพเชิงรุก คนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า 6 ตำบล โดยเริ่มที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรงคะนอง ทำการตรวจสุขภาพ วัดความดันโลหิต ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคเส้นเลือดหัวใจ ตรวจประเมินภาวะซึมเศร้า ฯลฯ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ในกิจกรรมดังกล่างได้มีผู้บริหารระดับสูงจาก บมจ.พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC) และโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ ได้แก่ นายแพทย์กฤตวิทย์ เลิศอุสาหกูล กรรมการผู้จัดการ, คุณอติยา อาวัชนาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน และนายแพทย์ตะวัน จิตต์จุฬานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และคุณอินธิรา เลี่ยมรัก รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมลงพื้นที่จัดกิจกรรมออกหน่วนคัดกรองฯ และให้ความรู้การแยกขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัย ชุดตรวจ ATK ที่ผ่านการใช้แล้ว นอกจากนี้ยังมอบ กล่องยาสามัญประจำบ้าน ถุงขยะแดงสำหรับแยกขยะติดเชื้อ และผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

ผู้เข้าชม  301