ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM 2023

ประกาศ รายชื่อผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM 2023


 

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ SET Social Impact GYM 2023 ได้แก่ 

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮซ ฟรี

2. บริษัท เลิร์น ดู จำกัด

3. บริษัท ตั้งต้นดี เพื่อสังคม จำกัด

4. บริษัท สยามเอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

5. สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

6. บริษัท ลอว์เอ็กซ์เทค จำกัด

7. บริษัท ทีเอชซี (ประเทศไทย) จำกัด

8. บริษัท สานนรา ธุรกิจเพื่อชุมชน จำกัด

9. บริษัท ลีกัล คอนเน็กท์ จำกัด

10. บริษัท เด็กวัดแบ่งปัน จำกัด

11. บริษัท แทนไบโอเคมิคอล จำกัด

 

ผู้เข้าชม  1125