พิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จ โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ปี2

บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ภายใต้การสนับสนุนโครงการ SET After GYM ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จ โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ปี2 ในวันพุธที่ 30 ส.ค. 2566 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็น โค๊ชจิตอาสาของ บริษัท ลีฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ภายใต้โครงการ SET Social Impact GYM ตั้งแต่ปี 2019 และ คุณนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จ โครงการฝึกอาชีพ จำนวน 8 ราย โดยโครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มีวัตถุประสงค์ คืนสุขภาวะให้คนพิการทางจิตสังคมมีอาชีพและรายได้ พึ่งพาตนเองได้

#set #setsocialimpact #SEempowerment #SETaftergym #GYM

ผู้เข้าชม  121