แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : กิจการที่อยู่อาศัย ทำอย่างไรให้ลูกบ้านลดขยะ

 


แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : กิจการที่อยู่อาศัย ทำอย่างไรให้ลูกบ้านลดขยะ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” โดยในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก และนำเสนอข้อมูล 29 เรื่องราว ลด-เพื่อ-โลก ที่มีการทำกิจกรรมจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและแนวทางให้กับองค์กรอื่น ๆ ไปปรับใช้กัน

 

ทุกวันนี้เราจะเห็นความนิยมของการเลือกพักอาศัยในคอนโดมีเนียม หอพัก อพาร์ทเมนท์ อยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในบริเวณเมือง และยังมีแนวโน้มที่ความต้องการของตลาดที่พักนี้จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทำให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปริมาณขยะที่เกิดจากครัวเรือนก็มีอัตราที่เพิ่มสูงตามไปด้วยเช่นกัน เพราะในชีวิตประจำวันของทุกคนก็ต้องมีการอุปโภค บริโภคสินค้าอยู่ตลอดเวลา และหลายครั้งก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงการสร้างขยะชิ้นใหม่ แม้ปัจจุบันจะมีการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น การจะเข้าไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคนให้เริ่มหันมาบริหารจัดการขยะของตัวเองก็ดูจะเป็นเรื่องที่ท้าทายพอสมควร เพราะคนเมืองมักมีชีวิตที่เร่งรีบและชอบมองหาวิธีอำนวยความสะดวกและรวดเร็วเป็นหลัก หากจะให้มาดูแลจัดการขยะในทุกวันก็อาจจะเป็นยาขมได้

 

แต่หนึ่งในพันธมิตรของโครงการ “Care the Whale ขยะล่องหน” กลับไม่คิดอย่างนั้น นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอรัชดา - ห้วยขวาง หนึ่งในธุรกิจประเภทพักอาศัย ได้เข้าร่วมโครงการ Care the Whale ที่ตั้งเป้าหมายจะบริหารจัดการขยะโดยการเก็บขยะอย่างประสิทธิภาพ เพื่อปลายทางระยะยาวในการลดการสร้างก๊าซเรือนกระจก โดยไอดีโอรัชดา – ห้วยขวางเองก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน และจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ก็สามารถทำได้จริงแล้ว และยังคงทำมาอย่างต่อเนื่องจนถึง ซึ่งที่นี่ก็มีการใช้กลยุทธ์ที่น่าสนใจหลายอย่างในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทุกคนในอาคารได้มีส่วนร่วมกับโครงการนี้ วันนี้จะพาไปดูกันว่าที่ไอดีโอรัชดา – ห้วยขวางใช้วิธีไหนบ้าง และอันไหนที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้

 

การจัดเตรียมจุดทิ้งขยะ

                  หลายครั้งการบริหารจัดการที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ต้นทาง หากมีถังไม่เพียงพอและไม่มีการแบ่งแยกที่ชัดเจนอาจทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสนและล้มเลิกความตั้งใจไปในที่สุด ซึ่งที่นี่ก็แก้ปัญหานี้ด้วยการติดตั้งพื้นที่รองรับขยะอย่างเพียงพอที่ทุกชั้นของอาคาร รวมไปถึงบริเวณจอดรถสำหรับผู้พักอาศัย นอกจากนี้ยังมีการจัดทำป้ายบอกประเภทของถังขยะแต่ละชนิดอย่างชัดเจนเพื่อให้ง่ายต่อลูกบ้านทุกในการเตรียมตัวแยกขยะมาจากในห้องพักของตน และเพื่อรองรับลูกบ้านคนไทยและต่างชาติ ป้ายที่ถังขยะยังมีถึง 3 ภาษาด้วยกัน ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เนื่องจากในอาคารมีลูกบ้านหลากหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ ทุกคนจะได้เข้าใจจุดประสงค์ของการแยกขยะและมีส่วนร่วมอย่างถูกวิธี 

การแบ่งแยกขยะ

                  พนักงานแม่บ้านของอาคารเป็นผู้ดูแลสถานที่สำหรับรองรับขยะ โดยจะมีการแยกถังขยะอย่างชัดเจนถึง 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง  ถังขยะอันตราย และสุ่มไก่ที่นำมาประยุกต์ใช้เป็นถังขยะรีไซเคิล ในแต่ละวัน แม่บ้านจะเข้ามาทำการคัดแยกประเภทขยะแต่ละชนิด เช่น พลาสติกใส กระป๋องเบียร์ กระดาษลัง ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีการชั่งน้ำหนักขยะแต่ละประเภทเพื่อรอสำหรับส่งชนิดที่นำไปรีไซเคิลให้กับโครงการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผาทำลาย


การมีส่วนร่วมกับโครงการต่าง ๆ

                  ที่นี่ยังมีการทำแคมเปญร่วมกับโครงการต่าง ๆ เพื่อเป็นส่งต่อขยะรีไซเคิลให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปอย่างถูกต้อง เช่น มีการจัดเตรียมจุดรับพลาสติกยืดสำหรับโครงการวน การให้บริการยืมถุงเพื่อนำไปใช้ซื้อของแล้วนำกลับมาคืนเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกใบใหม่ในโครงการยืม-คืน โครงการที่รับช้อนพลาสติกการจัดส่งอาหารเดลิเวอรีที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน นำส่งให้ไปใช้ต่ออย่างเหมาะสม และโครงการหวยกิน ที่นำขยะลอตเตอรีใช้แล้วไปประดิษฐ์พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นประโยชน์ตามศูนย์ต่าง ๆ

ผลลัพธ์

                  จากกลยุทธ์ที่นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอรัชดา-ห้วยขวางได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2566 สามารถช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกไปได้ถึง 77,445 kgCO2e หรือเทียบเท่ากับการใช้ต้นไม้ 8,607 ต้น/ปี ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ถือเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากเพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ก็มีจำนวนมากขึ้นในทุกปี ส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ก็มาจากการตอบรับเป็นอย่างดีของทั้งบุคลากรในอาคารและลูกบ้านชาวไทยและต่างชาติ ที่ร่วมมือกันทำตามแผนการลดขยะมาอย่างต่อเนื่อง

 

                  จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานของนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอรัชดา – ห้วยขวางนั้นไม่ใช่วิธีที่ใหม่ แต่อาศัยการลงมือทำให้เห็นอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลความรู้และบอกจุดประสงค์ให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทำให้กลยุทธ์ที่นำเสนอมานั้นเห็นเป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจและไม่ยากเกินกำลังอย่างที่หลายคนคิด เชื่อว่าผู้ประกอบการธุรกิจอาคารที่อยู่อาศัยก็สามารถนำไอเดียเหล่าไปปรับใช้ในองค์กรได้อย่างแน่นอน

 

สำหรับโครงการ “Care the Whale ขยะล่องหน” ที่ทางไอดีโอรัชดา – ห้วยขวางเข้าร่วมเป็นพันธมิตรนั้น มีจุดประสงค์เพื่อผลักดันให้แต่ละองค์กรดูแลบริหารขยะกันต้นทางจนถึงปลายทางเพื่อจุดประสงค์ในการลดก๊าซเรือนกระจก และหนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการบริหารจัดการขยะที่ดีและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด โดยโครงการได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร 14 สถานประกอบการย่านถนนรัชดาภิเษก ร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในย่านให้มีการดูแลที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มโครงการ Care the Whale จนถึงกันยายน 2566 พันธมิตรสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกไปได้ ถึง 47,915.52 ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือเทียบเท่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นไม้ทั้งหมด 5,323,947 ต้น ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จนบางองค์กรได้การขยายกิจกรรมไปปรับใช้กับอาคารนอกพื้นที่รัชดาอีกด้วย

 

 

 

องค์กรที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ Care the Whale ได้ที่ : https://climatecare.setsocialimpact.com/care-the-whale
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: SET Contect Center 02-009-9999  ติดต่อ ได้ที่ : ClimateCarePlatform@set.or.th

 

#ClimateCare #CaretheWhale

 

 

Reference:

https://www.youtube.com/watch?v=bAsTqhxSxkI&t=32s

ผู้เข้าชม  141