Social Enterprise

ฟังความคิดเห็นในมุมมองของผู้บริหารองค์กรภาคตลาดทุน ว่าการทำอะไรซักอย่างเพื่อสังคมนั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อธุรกิจเล็กๆ แต่มันยังเกี่ยวข้องไปถึง...
0.0 คะแนน
|
802 ผู้เข้าชม
สถานที่ๆคนมาวิปัสสนา มาศึกษาและปฏิบัติธรรมมะ และนอกเหนือไปกว่านั้น ที่แห่งนี้ ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนการเกษตร โดยมีชื่อว่า...
0.0 คะแนน
|
935 ผู้เข้าชม
Platform ในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างลูกค้ากับแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็ก เป็นการทำธุรกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างสังคมที่ดีด้วยการ...
0.0 คะแนน
|
803 ผู้เข้าชม
ในประเทศไทยนั้นมีผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่ถึง 1,800,000 คน และปัญหาที่คนเหล่านี้พบก็คือโอกาสในการหา...
0.0 คะแนน
|
1038 ผู้เข้าชม
พบกับแบรนด์สินค้า ที่นอกเหนือจากเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าประเภท นม ออร์แกนิค ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีในประเทศไทยแล้วนั้น ในอีกมิติหนึ่ง ที่...
0.0 คะแนน
|
1252 ผู้เข้าชม
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย แต่มักไม่ค่อยได้รับความนิยมและนำไปพัฒนาให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยม VT THAI จึงนำวิถีชีวิตของ...
0.0 คะแนน
|
871 ผู้เข้าชม
ศิลปะดินปั้นเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็กสมาธิสั้น ที่สามารถได้รับเยียวยาโดยใช้ศิลปะ ไปจนถึงการ....
0.0 คะแนน
|
938 ผู้เข้าชม
“ดอยตุง” ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเข้าในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ประกอบกิจการมาอย่างยาวนานอันเนื่องมาจาก...
0.0 คะแนน
|
774 ผู้เข้าชม
โดยพื้นฐานของหลายๆ คนนั้น มักจะเป็นคนต่างจังหวัด อาจจะมีโอกาสได้ใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆ พักหลังๆ ปัจจุบันนี้ทิศทางต่างๆ ของคนเริ่มเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่เข้ามาสู่....
0.0 คะแนน
|
711 ผู้เข้าชม
คนที่มองเห็นปัญหาในสังคม อาจจะเป็นสังคมรอบตัวเขา หรือเป็นสังคมส่วนใหญ่ในประเทศ ทั้งเรื่องของการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม โอกาสที่ไม่...
0.0 คะแนน
|
676 ผู้เข้าชม
ประเทศไทยนั้น เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ปรากฏว่าชาวประมงของเรา โดยเฉพาะชาวประมงในพื้นถิ่น ชาวประมงภาค...
0.0 คะแนน
|
692 ผู้เข้าชม
เครื่องเขียนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลายคนมองว่าสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และกำลังเป็น กระแสอยู่ในขณะนี้ เพียงแต่ว่า...
0.0 คะแนน
|
676 ผู้เข้าชม
SE ที่สร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ SE ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ สามารถมีการดำเนินงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง...
0.0 คะแนน
|
808 ผู้เข้าชม
การศึกษาของเด็กนักเรียนนักศึกษาในส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ทราบความต้องการของตนเองว่า เมื่อจบมาแล้วอยากจะทำอาชีพอะไร หรือตนเองถนัดอาชีพอะไร ทำให้...
0.0 คะแนน
|
777 ผู้เข้าชม
เด็กๆในบ้านเรามักจะไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถในการประดิษฐ์อะไรต่างๆ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว เด็กๆนั้นมีความสามารถใน....
0.0 คะแนน
|
1801 ผู้เข้าชม
ทำไมผ้าทอที่ผ่านกระบวนการศิลปะบำบัดจากศิลปินคนพิเศษ จึงกลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันมีคุณค่าต่อจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับ มารู้จักธุรกิจเพื่อสังคม " HEARTISTdid " และ....
0.0 คะแนน
|
738 ผู้เข้าชม
ครั้งนี้มาพูดคุยกับ SE ที่ได้ทำงานร่วมกันกับเกษตรกรชาวบุรีรัมย์ ที่มีชื่อว่า Nok Hook
3.5 คะแนน
|
752 ผู้เข้าชม
ครั้งนี้มาดูในหนึ่งในปัญหาเรื่องใหญ่ของไทยเรานั่นคือเรื่องของข้าว ...
5.0 คะแนน
|
817 ผู้เข้าชม
ครั้งนี้พาคุณผู้ชมไปดูในเรื่องของผ้าไทย ในแบรนด์ SE ที่มีชื่อว่า ฑีตา
3.0 คะแนน
|
633 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  9397