คนจับปลา

คนจับปลา

Fisherfolk เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย อบต.บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตลาดแฟร์เทรดที่เชื่อมอาหารทะเลที่สะอาด ปลอดภัย จากการประมงพื้นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารทะเลคุณภาพสูงที่สะอาดปลอดภัย ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน และส่งเสริมการประมงยั่งยืนที่ดีต่อท้องทะเลไปพร้อมๆกัน
คนจับปลา
Fisherfolk เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 3 องค์กร ได้แก่ สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย อบต.บ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นตลาดแฟร์เทรดที่เชื่อมอาหารทะเลที่สะอาด ปลอดภัย จากการประมงพื้นบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้ผู้บริโภคได้รับอาหารทะเลคุณภาพสูงที่สะอาดปลอดภัย ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน และส่งเสริมการประมงยั่งยืนที่ดีต่อท้องทะเลไปพร้อมๆกัน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

สัตว์น้ำในท้องทะเลไทยลดลงอย่างมากใน 20-30 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากถูกจับปริมาณมากและเร็วเกินไป จากการเพิ่มการประมงพาณิชย์และการใช้เครื่องมือแบบทำลายล้าง นอกจากนี้ยังต้องผ่านหลายกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าจะถึงมือผู้บริโภค ผลผลิตจากทะเลบางส่วนที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดจึงมีการเติมสารเคมี เช่นสารฟอร์มาลีน และโซดาไฟเพื่อให้สินค้าดูสดใหม่ ผู้บริโภคจึงไม่ได้ทานอาหารทะเลที่สด สะอาด ปลอดภัยอย่างแท้จริง

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เริ่มจากการที่เรามองเห็นว่าเกษตรอินทรีย์ เป็นทางแก้ปัญหาสังคมในหลายๆ มิติได้ แต่การจะทำให้ผู้ผลิตจำนวนมากหันมาทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืนได้นั้น เรื่องตลาดเองก็เป็นประเด็นที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ผลิตที่อยากปลูกแบบอินทรีย์ แต่ไม่รู้จะไปขายที่ไหน นกฮูก กรุ๊ป จึงขอเข้ามาเป็นสะพานที่จะช่วยเชื่อมให้ผู้ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ไปถึงตลาดได้อย่างยั่งยืน เราเริ่มต้นที่ “ข้าว” ซึ่งเป็นผลผลิตหลักของเกษตรกรไทย แต่เกษตรกรจำนวนไม่น้อยไม่สามารถหาช่องทางขายข้าวของตนได้ โดยเฉพาะข้าวออร์แกนิคที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่า ผลิตภัณฑ์ต่อมาของเราคือ “กาแฟ” โดยเรามุ่งไปที่สร้างตลาดให้กับกาแฟที่ปลูกและดูแลการผลิตโดยชาวเขาเผ่ามูเซอ เพื่อที่จะให้เขาสามารถดูแลผืนป่าไปพร้อมกับการผู้ผลิตกาแฟคุณภาพ ปัจจุบันเราทำให้ข้าวออร์แกนิคภายใต้แบรนด์ Urbie วางจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดอย่าง Tops และ The Mall ซึ่งมีจุดจำหน่ายรวมเกือบ 100 สาขาทั่วประเทศ ส่วน Muser Coffee ก็มีจำหน่ายบนเที่ยวบินของแอร์เอเชีย เราทำให้สินค้าจากเกษตรรายย่อยสามารถวางจำหน่ายสินค้าของตนเคียงคู่กับสินค้าแบรนด์ใหญ่จากบริษัทมหาชนได้ ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของเรา ภารกิจของเราคือการทำให้ “ของดีๆ” ในชุมชน ได้ออกมาสู่คนจำนวนมาก

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ร้าน “คนจับปลา” ได้กำเนิดขึ้น โดยเป็นร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากชาวประมงพื้นบ้านขนานแท้ ใช้นวัตกรรมแพคสุญญากาศ และแช่แข็ง เพื่อยืดอายุ ให้นำพาความสดใหม่ถึงมือผู้บริโภคได้นานขึ้น ร้านคนจับปลา เป็นกิจการของชาวประมง โดยชาวประมงลงหุ้นลงขันร่วมกัน ในนามเครือข่ายประมงพื้นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ถือหุ้น 20% สมาคมสมาพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยถือ 20% ที่เหลือถือโดยสมาคมรักษ์ทะเลไทย 60% แม้สมาคมรักษ์ทะเลไทยจะถือครองหุ้นสูงสุด แต่นั่นเป็นเพียงช่วงเริ่มต้นเท่านั้น เพราะเป้าหมายของพวกเขา กิจการคนจับปลาจะต้องเป็นของชาวประมง “ร้อยเปอร์เซ็นต์”

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 09-8921-1284
Email: contact@fisherfolk.com
Website: http:///
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  3678