โกลบิช อคาเดเมีย

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

โกลบิช อคาเดเมีย คือ สถาบันสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาสและพื้นที่ในการฝึกพูดและฟังให้กับคนไทย เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การเรียนการสอนของเราได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพราะมีความแตกต่างจากโรงเรียนหรือสถาบันภาษาทั่วๆไปตรงที่ เป็นการเรียน online ผ่าน video call สดๆกับโค้ชชาวต่างชาติ และเราจะเน้นการเรียนเท่าที่จำเป็นตาม Globish Concept หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษทางลัดจากประเทศออสเตรเลีย ที่ใช้คำศัพท์พื้นฐานเพียง 1500 คำ 6 Tenses ประกอบกับรูปประโยคที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

เพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างโอกาสในชีวิตให้กับคนในสังคมผ่านการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านถาษาอังกฤษ เพราะเราเชื่อว่าภาษาสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในงานเปิดโลกและมุมมองต่างๆให้กว้างขึ้น โดยผู้คนสามารถนำไปปรับใช้ในด้านการงาน ความสัมพันธ์ และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อพัฒนารูปแบบการศึกษาทั้งในสังคมไทยหรือต่างประเทศ โดยนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้และขยาย impact ให้กว้างขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน เช่น เราต้องการเป็นสถาบันสอนภาษาที่ไม่ได้สอนเพียงแค่ภาษา เราต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจถึงเหตุผลที่ลึกลงไปว่าการเรียนภาษาจะช่วยพัฒนาชีวิตผู้เรียนได้อย่างไร และช่วยให้ผู้เรียนมีเป้าหมายมากขึ้น เพราะเหตุนี้คอร์สเรียนของเราจึงเป็น purpose based ทั้งหมด เช่น make new friends, living aboard หรือ presentation ทำให้การศึกษาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและง่ายขึ้นไปพร้อมๆกัน สำหรับคนทุกกลุ่ม ให้คนไทยสามารถโชว์ศักยภาพในระดับสากลได้มากขึ้น และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 081-414-1482
Email: pingthitiporn@gmail.com
Website: https:///
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1796