ฮาร์ททิส

ฮาร์ททิส

HEARTIST กระเป๋าจากผ้าวิเศษ คือกระเป๋าที่ได้จากผ้าที่ใช้ในการทอบำบัดของน้องๆที่บกพร่องทางสมอง ผสมผสานกับผ้าทอมือธรรมชาติของกลุ่มแม่บ้านบ้านบัวงาม
ฮาร์ททิส
HEARTIST กระเป๋าจากผ้าวิเศษ คือกระเป๋าที่ได้จากผ้าที่ใช้ในการทอบำบัดของน้องๆที่บกพร่องทางสมอง ผสมผสานกับผ้าทอมือธรรมชาติของกลุ่มแม่บ้านบ้านบัวงาม

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เด็กพิเศษส่วนใหญ่ ไม่สามารถเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยได้ เนื่องจากพัฒนาการทางด้านต่างๆไม่พร้อม โดยเฉพาะอารมณ์และการเข้าสังคม หลายครอบครัวผู้เป็นพ่อหรือแม่ต้องออกจากงานมาเพื่อดูแลลูก ทำให้รายได้ที่มีลดน้อยลง แต่สิ่งที่ครอบครัวแสงวหาอันดับแรกไม่ใช่เงิน แต่คือการช่วยบำบัดให้น้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น จึงเกิดการรวมตัวกันของครอบครัวที่มีลูกพิเศษ แล้วใช้การทอผ้าบำบัดในการช่วยให้น้องมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสังคมที่ดีขึ้น แต่การที่คนหาเลี้ยงครอบครัวหรือเพียงคนเดียว พร้อมกับน้องหลายคนยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ ที่ต้องไปพบอย่างสม่ำเสมอ นานวันเข้า รายได้ ที่เหมือนจะไม่ใช่ปัญหาหลักก็กลับกลายมาเป็นปัญหา

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เด็กพิเศษ ส่วนมากทุกคนมองว่า เค้าคือภาระ ไม่มีความสามารถ และพวกเค้าเหล่านั้นก็ไม่ค่อยมีบทบาทในสังคม เหมือนถูกลืมหายไป ส่วนพ่อแม่ก็ต้องรับภาระหนักในการเลี้ยงดูลูก แต่หากวันใดที่พ่อแม่จากไป น้องก็จะต้องไปอยู่กับญาติ หรือ สถานสงเคราะห์อื่น ซึ่งหากน้องไม่มีพัฒนาการทางด้านสังคมที่ดีขึ้น ก็จะเป็นปัญหาที่ใหญ่มากแน่นอน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การทอผ้าบำบัด คือ การฝึกให้น้องมีสมาธิ มั่นคง อยู่กับร่องกับรอยมากขึ้น ซึ่งการทอจะมีผลผลิตคือผ้า ที่มีเอกลักษณ์สวยงามไม่เหมือนใคร จากนั้นเราก็นำผ้าทอมาสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าที่มีใบเดียวในโลก

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

น้องมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ที่ดีขึ้น ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้น

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 090-021-2124
Email: heartistdid@gmail.com
Website: http://www.heartistdid.com
Facebook: https://www.facebook.com/heartistdid

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 200000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ product dsign
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  1426