โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

เราคือใครอะ ?
ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน (ซึ่งมักมีงบประมาณไม่เยอะตาม) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เราจึงตั้งเป้าหมายของเราไว้ ณ ตอนนี้ คือ สองลำดับ ลำดับแรกคือ เพื่อให้เด็กได้ก้าวข้ามอุปสรรคแรก ความกล้าที่จะพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ และ ลำดับถัดมา คือ สามารถสัมผัสประสบการณ์จนถึงมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป ซึ่งจากการทำมา 6 ปี เราทำให้เด็กกลุ่ม “หน้าห้อง” ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอย่างมาก วัดจากผลจากการสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากเด็กเหล่านั้นจบออกไป และเด็ก “ทั้งห้อง” ก็ได้ความกล้าที่จะพยายามปฏิสัมพันธ์กับครูอาสาต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันเราสร้างเครือข่ายมากกว่า 30 โรงเรียน และอาสาสมัครหลายร้อยคนต่อปี

โวลันเทียร์ อิงลิช บางกอก ครูอาสาใจดี

เราคือใครอะ ?
ได้ก่อตั้งขึ้นมา นับว่าเป็นเวลานานกว่า 10 ปี 
ด้วยความร่วมมือของหลายๆองค์กร โดยเฉพาะ มูลนิธิทองทศ 
ด้วยวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 3 ประการ ได้แก่ 
1.เพื่อการพัฒนาการศึกษาและสาธารณะประโยชน์ 
2.เพื่อสร้างโมเดลง่ายๆ ในการฝึกภาษา ให้กับ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
3. เพื่อให้เด็กได้ฝึกภาษาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยให้ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่อยากจะเป็นครูอาสาสมัคร ได้ห้องพักราคาพิเศษ หรือ ได้นอนบ้านแบบโฮมสเตย์ฟรี แล้วไปสอนนักเรียนในโรงเรียนเป้าหมายของเรา คือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กคือจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน (ซึ่งมักมีงบประมาณไม่เยอะตาม) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 28,000 โรงเรียนทั่วประเทศ

เราจึงตั้งเป้าหมายของเราไว้ ณ ตอนนี้ คือ สองลำดับ ลำดับแรกคือ เพื่อให้เด็กได้ก้าวข้ามอุปสรรคแรก ความกล้าที่จะพูดคุยด้วยภาษาอังกฤษ และ ลำดับถัดมา คือ สามารถสัมผัสประสบการณ์จนถึงมีแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต่อไป ซึ่งจากการทำมา 6 ปี เราทำให้เด็กกลุ่ม “หน้าห้อง” ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอย่างมาก วัดจากผลจากการสอบในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลังจากเด็กเหล่านั้นจบออกไป และเด็ก “ทั้งห้อง” ก็ได้ความกล้าที่จะพยายามปฏิสัมพันธ์กับครูอาสาต่างชาติมากขึ้น ปัจจุบันเราสร้างเครือข่ายมากกว่า 30 โรงเรียน และอาสาสมัครหลายร้อยคนต่อปี

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

  • นักเรียน ในโรงเรียนรัฐบาลขนาดเล็ก ที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 400 คน ได้ครูอาสาไปสอนฟรี
  • ประชาชนทั่วไป ที่มีความต้องการฝึกภาษาอังกฤษ แบบใช้งานจริง และ เชิงสนทนาในราคาเข้าถึงได้ 

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

Idle Resource ช่องว่างของทรัพยากร เรามีห้องว่าง ที่พักว่าง บ้านว่าง ตลาดเก่า เราสามารถแลกเปลี่ยนกับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาและความสามารถด้านภาษา เพื่อเพิ่มโอกาสในการฝึกฝนภาษา โดยการเชื่อมโยงกับโครงสร้างที่มีอยู่แล้วคือโรงเรียน และ ชั่วโมงที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเราอาจสามารถที่จะเชื่อม บ้าน วัด โรงเรียน เข้าด้วยกันได้ในที่สุด

เพื่อเป็นการต่อยอดไปสู่การจัดทำคลาสการฝึกภาษาอังกฤษแบบประหยัดที่สุด ทั้งในแง่การเชื่อมต่อ แง่การใช้เวลา และ การใ้ช้ประโยชน์จากหลักสูตร เพียงแค่สมัครมาเรียนฟรีกับเรา 2-3 ครั้ง ทางเราจะนำสิ่งที่ได้จากการสอนจากท่านไปต่อยอด เพื่อสร้างโมเดลเพื่อสังคมของเราต่อไป
โครงการสมทบทุนผ่านสติกเกอร์ LINE เพื่อสร้าง "พิ้นที่เรียนสนุกหลังเลิกเรียน" เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยจะใช้เวลาช่วง 15.00-19.00 น. ภาพวาดนี้ วาดโดย เด็ก กรุงเทพ และ กรุงเก่า สร้างจากผลงานเด็กๆ ทำ เพื่อเด็กๆ โดยผู้ใหญ่เป็นผู้ประคอง ทั้งนี้ตัวอย่าง Line Sticker ที่จะจัดทำ ตามลิงค์นี้เลย #FunFund

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 081-565-2962
Email: winyoo_sri@yahoo.com
Website: http://www.freevolunteer.net
Facebook: https://www.facebook.com/free.volunteer.thailand

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 30000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ ผู้ร่วมทุนโครงการออนไลน์
ผู้เข้าชม  1807