บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยนำการเรียนรู้และการพัฒนาเข้าไปขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลสำเร็จที่ชี้วัดได้จริง เพื่อสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" อย่างยั่งยืน

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยนำการเรียนรู้และการพัฒนาเข้าไปขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลสำเร็จที่ชี้วัดได้จริง เพื่อสร้าง "ชุมชนเข้มแข็ง" อย่างยั่งยืน

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชุม มากกว่า 30 ชุมชน ผู้ยากจนมากกว่า 1,000 คน ในปี 2564 ผ่านการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อจำหน่ายสู่ผู้บริโภค นำรายได้หมุนเวียนคืนสู่ชุมชน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

แก้ไขปัญหาสังคมด้านเศรษฐกิจ ให้คนในชุมชนมีอาชีพและรายได้ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ เกิดการกระจายรายได้ของคนเมืองสู่คนในชนบท อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA พัฒนาชุมชนภายใต้การสร้างแบรนด์ชุมชน "อามีน" สร้างอาชีพตั้งแต่ดั้งเดิมของการทำน้ำตาลโตนด ให้สามารถจำหน่ายได้ในตลาดของคนรักสุขภาพ เพื่อนำรายได้คืนสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
พัฒนาช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนในประเทศไทย ทั้ง Offline และ Online เพื่อกระจายรายได้จากคนเมืองสู่คนในชนบท เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในชุมชน ผ่านการสร้างแบรนด์ชุมชนกวา 16 แบรนด์ สินค้ามากกว่า 100 SKU
บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ หรือ Homenet Thailand ได้ร่วมกันพัฒนาชุมชนนำร่อง 6 ชุมชน ในการพัฒนาแบรนด์ชุมชน และนำออกสู่ตลาดเพื่อสังคม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก Chanel Foundation

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 062-5635853
Email: watcharakorn.k@hotmail.com
Website: http://www.deemeesook.com
Facebook: https://www.facebook.com/deemeesookTHAI

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง กลยุทธ์การบริหาร
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ร่วมจัดงาน Thai Summer Fest 2021 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะเพอมานาด พบกับผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาชุมชนร่วมกัน ออกสู่ตลาดเพื่อสังคมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทย
บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชน ภายใต้การพัฒนาร่วมกับชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมการตลาดเพื่อสุขภาพ ในงาน The Farm 2020 กับกลุ่ม CPN
ผู้เข้าชม  5803