อินดี้อีโค่ พลัส

อินดี้อีโค่ พลัส

เราจะสานความฝันของพี่ก้อย จุฑารัตน์ พยัคเลิศ ผลิตผ้าสีธรรมชาติที่มีคุณภาพ และ อนุรักษ์ธรรมชาติ ร้านอินดี้อีโค่ พลัส ผลิตผ้าธรรมชาติ นำภูมิปัญญาชาวบ้านพร้อมความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าทำมือ พัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการย้อมสีและทอผ้าโดยชุมชน จ.แพร่ เนื้อผ้าใส่สบาย และไม่ร้อน ใช้เส้นใยจากผ้าฝ้ายพื้นเมืองที่ปลูกกันเอง ต้นห้อม ครามที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามรั้วบ้าน และป่าละเมาะในท้องถิ่น สีจาก เปลือกไม้ ใบไม้ รากไม้ และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งจะให้สีที่แตกต่างออกไป เราขยายแหล่งผลิตวัตถุดิบ และการพัฒนาการผลิตสี ใช้ความรู้ทางการเกษตรฟื้นคืนการปลูกฝ้ายท้องถิ่นแบบอินทรีย์ รวมทั้งการอนุรักษ์กี่พื้นเมืองแบบสอด ให้ยังคงอยู่ รวมทั้งการจัดการระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยการปลูกผสมพืชอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน และการผลิตฝ้ายพื้นเมืองพันธุ์ต่าง ๆ สินค้าทางร้านผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติตั้งแต่เนื้อผ้า เราให้เส้นใยธรรมชาติเช่น ฝ้าย ใยกัญชง ลินิน และอื่นๆ ผ่านกรรมวิธีพื้นบ้านตั้งแต่การเก็บ อีด ตี ปั่น และทอเป็นเส้นด้าย และสินค้า
อินดี้อีโค่ พลัส
เราจะสานความฝันของพี่ก้อย จุฑารัตน์ พยัคเลิศ ผลิตผ้าสีธรรมชาติที่มีคุณภาพ และ อนุรักษ์ธรรมชาติ ร้านอินดี้อีโค่ พลัส ผลิตผ้าธรรมชาติ นำภูมิปัญญาชาวบ้านพร้อมความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการสร้างสรรค์สินค้าทำมือ พัฒนาวัตถุดิบ เทคนิคการย้อมสีและทอผ้าโดยชุมชน จ.แพร่ เนื้อผ้าใส่สบาย และไม่ร้อน ใช้เส้นใยจากผ้าฝ้ายพื้นเมืองที่ปลูกกันเอง ต้นห้อม ครามที่ขึ้นอยู่ทั่วไปตามรั้วบ้าน และป่าละเมาะในท้องถิ่น สีจาก เปลือกไม้ ใบไม้ รากไม้ และวัสดุธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งจะให้สีที่แตกต่างออกไป เราขยายแหล่งผลิตวัตถุดิบ และการพัฒนาการผลิตสี ใช้ความรู้ทางการเกษตรฟื้นคืนการปลูกฝ้ายท้องถิ่นแบบอินทรีย์ รวมทั้งการอนุรักษ์กี่พื้นเมืองแบบสอด ให้ยังคงอยู่ รวมทั้งการจัดการระบบนิเวศที่เหมาะสมโดยการปลูกผสมพืชอื่น ๆ ในพื้นที่เดียวกัน และการผลิตฝ้ายพื้นเมืองพันธุ์ต่าง ๆ สินค้าทางร้านผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติตั้งแต่เนื้อผ้า เราให้เส้นใยธรรมชาติเช่น ฝ้าย ใยกัญชง ลินิน และอื่นๆ ผ่านกรรมวิธีพื้นบ้านตั้งแต่การเก็บ อีด ตี ปั่น และทอเป็นเส้นด้าย และสินค้า

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

การอนุรักษ์การย้อมสีจาก ต้นห้อม ( ฮ่อม ) ในจังหวัดแพร่ เริ่มต้นโดย คุณจุฑารัตน์ พยัคเลิศ ( พี่ก้อย ) เพราะมองเห็นว่า ปัจจุบันสีจากเคมี เข้ามามีบทบาทสำคัญ จนทำให้ การย้อมสีจากวัสดุธรรมชาติ ลดน้อยลงจนต้องช่วยกันอนุรักษ์ หากเราเชื่อว่า การลดอุปโภคสารเคมีในกระบานการฟอกย้อม สามารถทำได้ สิ่งแวดล้อมจะถูกทำร้ายน้อยลงเช่นกัน ร่วมกันจากครอบครัวเล็กๆ ส่งต่อผลิตภัณฑ์สู่ครอบครัวใหญ่ ในสังคมให้รับรู้ว่าทำได้ การร่วมทำงานกับกลุ่มเกษตรกรปลูกห้อม บ้านนาคูหา จังหวัดแพร่ กลุ่มทอผ้าแม่ทองสุข เมืองลอง จังหวัดแพร่ รวมถึงกลุ่มแม่บ้านที่เราส่งมอบเศษผ้าเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ Zero waste Project ถึงแม้เราไม่ใช่ผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่เราพร้อมที่จะส่งมอบโอกาส และ ทำงานร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

การจากไปของพี่สาว ( คุณจุฑารัตน์ พยัคเลิศ ) ผู้ริเริ่มการอนุรักษณ์ การปลูกห้อม และ ย้อมสีจากธรรมชาติเพื่อทดแทนการ ใช้สารเคมีในการย้อมผ้าที่ จังหวัดแพร่ ถูกส่่งมอบภารกิจนี้ ให้ครอบครัว อินดี้อีโค่ ได้สานต่อ ด้วยความคิดที่ว่า " เราเป็นเพียงแค่คนตัวเล็กๆในโลกใบใหญ่นี้ ถ้าเราทำอะไรแล้วใครหลายคนได้ประโยชน์จากเรา เราก็ดีใจ อย่างน้อยก็ไม่ได้ผ่านโลกนี้ไป แบบไม่ได้ช่วยอะไรเลย "

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การย้อมสีธรรมชาติ ( ห้อม ) เราร่วมกับชุมชนบ้านนาคูหา จังหวัดแพร่ เพื่อการปลูกแปลงห้อม โดยอาศัยภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้มีกลุ่มที่ร่วมปลูกอนุรักษ์ ห้อม เพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง เมื่อเราย้อมเส้นฝ้ายจากสีธรรมชาติแล้ว เรามีกลุ่มทอผ้าแม่ทองสุขเมืองลอง จังหวัดแพร่ ร่วมกันทอผ้าด้วยกี่ทอมือ ลวดลายซิ่นตีนจก และ ลายผ้าที่ทันสมัย แล้วเราพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อออกสู่ตลาด สร้างการรับรู้ว่า สีจากธรรมชาติ และ กลุ่มเกษตรกรปลูกห้อม กลุ่มทอผ้า สามารถสร้างสรรค์ผลงาน ให้สวยงามไม่แพ้ใคร การสร้างพลังจากครอบครัวเล็กๆให้เข้มแข็ง ส่งต่อชุมชน รักในภูมิปัญญาของตน รักในความสามารถของตน สามารถสร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนโดย ความภาคภูมิใจ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

การใช้สีจากธรรมชาติ ทดแทน จาก เคมี ลดปัญหาการทิ้งสารปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายที่เหมาะกับอากาศบ้านเรา ช่วยเรื่อง ความรู้สึกสบายในสัมผัส การสร้างความภาคภูมิใจ ในภูมิปัญญา และ ฝีมือตนเอง สร้างความรักในชุมชน ส่งมอบถึง ลูกหลาน ให้รักในภูมิปัญญาท้องถิ่น รักในบ้านเกิด รักครอบครัว

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 086-518-1813 , 095 - 689-6242
Email: gun715@gmail.com
Website: https:///IndyEko/
Facebook: https://www.facebook.com/IndyEko

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  1310