Fabric art

Fabric art

Fabri cart เป็นสินค้าที่ประดิษฐ์จากเศษผ้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทำเป็นที่ติดตู้เย็น เป็นรูปสัตว์ต่างต่าง ป็นขอวที่ระลึก กลุ่มที่เราทำงานด้วยคือ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ในชุมชน จ. ปทุมธานี ร่วมถึงผู้ต้องขัง ฝ้ายจ๋ายาใจ เป็นผ้าห่มนวมฝ้าย เราปลูกฝ้ายเองในครอบครัว เป็นฝ้ายปลอดสารเคมี ทำกันใต้ถุนบ้าน โดยมีแม่ ญาติญาติ พี่พี่น้องน้อง ทำงานร่วมกัน อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์
Fabric art
Fabri cart เป็นสินค้าที่ประดิษฐ์จากเศษผ้า ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทำเป็นที่ติดตู้เย็น เป็นรูปสัตว์ต่างต่าง ป็นขอวที่ระลึก กลุ่มที่เราทำงานด้วยคือ แม่บ้าน ผู้สูงอายุ ในชุมชน จ. ปทุมธานี ร่วมถึงผู้ต้องขัง ฝ้ายจ๋ายาใจ เป็นผ้าห่มนวมฝ้าย เราปลูกฝ้ายเองในครอบครัว เป็นฝ้ายปลอดสารเคมี ทำกันใต้ถุนบ้าน โดยมีแม่ ญาติญาติ พี่พี่น้องน้อง ทำงานร่วมกัน อ.หล่มสัก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

เป็นคนต่างจังหวัด แล้วได้มาเรียน มาทำงาน ที่กทม. ระหว่างนั่งรอรถไปทำงาน ก็คิดขึ้นมาว่า เราจะอยู่อย่างงี้อีกนานแค่ไหน รถติด วิถีชัวิตดูเร่งรีบไปหมด ผู้คนหงุดหงิด แก่มาใครจะจ้าง จึงอยากหาอาชีพติดตัว ทำที่ไหนก็ได้ อยากกลับไปอยู่บ้าน อยู่กับแม่

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

พอกลับไปบ้านก็ได้เห็นว่า มีแต่เด็ก และ ผู้สูงอายุ อยู่บ้าน ลูกหลานไปเรียน ไปทำงานที่อื่นกันหมด ซึ่งมีพ่อแม่ปู ย่าตายาย อยู่บ้าน เค้าบอกมันเหงา จุงเป็นแรงบันดาบใจในการกลับบ้านมาทำงาน มาเพิ่มคุณค่างานฝีมือในชุมชน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0865568877
Email: Yupin.fabricart@hotmail.com
Website: http://skypowerservice.com
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  421