บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เรามีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ชุมชนมีความสุข ดำเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้เเก่ เกษตร เเปรรูปเเละท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้กระบวนการ 5 กระบวนการที่จะพัฒนาตั้้งเเต่ต้นน้ำ กลางน้ำเเละปลายน้ำ ซึ่งได้เเก่ 1.การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2.การสร้างองค์ความรู้ 3.การตลาด 4.การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน 5.การบริหารจัดการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เรามีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ชุมชนมีความสุข ดำเนินงานใน 3 กลุ่มงาน ได้เเก่ เกษตร เเปรรูปเเละท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้กระบวนการ 5 กระบวนการที่จะพัฒนาตั้้งเเต่ต้นน้ำ กลางน้ำเเละปลายน้ำ ซึ่งได้เเก่ 1.การเข้าถึงปัจจัยการผลิต 2.การสร้างองค์ความรู้ 3.การตลาด 4.การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน 5.การบริหารจัดการ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ภายหลังที่ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐากรากและประชารัฐ จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่1/2559 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) ได้มีการกำหนดให้จังหวัดเพชรบุรี เป็น 1 ใน 5 จังหวัดนำร่องของทั่วประเทศ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีในสมัยนั้นเป็นประธานในที่ประชุมและได้การต้อนรับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (คณะE3) นำโดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี หัวหน้าคณะทำงานฯ ภาคเอกชน คุณอภิชาต โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เลขานุการคณะภาครัฐ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยได้ลงพื้นที่ชุมชน ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ สวนตาลลุงถนอม ตลาดดงยาง ชุมชนตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด ชุมชนกลุ่มแพปลาธนาคารปู ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม และกลุ่มเกษตรจุลินทรีย์ บ้านดอนผิงแดด ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี จำกัด โดยกรรมการก่อตั้ง 3 คน คือ กำนันถนอม ภู่เงิน ดร.กรัณย์ สุทธารมณ์ และคุณธารทิพย์ ศิรินุพงษ์ พร้อมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนจาก ฯพณฯพลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 29 เมษายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เป็น บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีเพชรบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

1.จังหวัดเพชรบุรีมีของดีเเต่คนไม่รู้จัก 2.จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองทางผ่านเเละไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว 3.ขาดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 4.ย่านเศรษฐกิจเกิดสภาวะซบเซา

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

1.การจัดทำเเผนการท่องเที่ยวที่มีชีวิต โดยการเชื่อมโยงเเหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในเเต่ละอำเภอ เข้ากับสถานที่ท่องเที่ยวหลัก โดยสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีชุมชนพร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่เเหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนมากขึ้น 2.การผนวกท่องเที่ยวโดยชุมชนกับเเอปพลิเคชั่น POSKAR เเละเว็ปไซต์www.petchsamutkhiritravel.go.th เพื่อเชื่อมโยงเเละพัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเพชรสมุทรคีรี

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

1.ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 2.ผู้สูงอายุในชุมชนมีบทบาทในการเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว 3.สร้างอาชีพใหม่ๆให้เเก่คนในพื้นที่/ชุมชน 4.สถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นที่รู้จักอย่างเเพร่หลาย

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 082-8888099
Email: Sephetchaburi@gmail.com
Website: http://
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2945