มอร์ลูบ จำกัด

มอร์ลูบ จำกัด

เราเป็นตัวกลางนําผ้าคุณภาพดีที่เกินจากการผลิตของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและโรงทอผ้ามาส่งถึงมือลูกค้าที่ต้องการในราคาจับต้องได้ เพื่อสร้างให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ธุรกิจของเรายังช่วยแก้ปัญหาโรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและโรงทอผ้าที่ต้องมีสต๊อกผ้าเหลือค้าง และตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้ผ้าเนื้อดีในปริมาณไม่มากโดยผ่านการเลือกสรรผ้าส่วนเกินที่ซ่อนอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย และนําผ้าเหล่านี้มาขายผ่าน ‘ตลาดออนไลน์’ บนเว็บไซต์ www.moreloop.ws เพื่อให้ธุรกิจรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการให้คําแนะนํา ผลิตสินค้า และสร้างสรรค์สินค้า limited edition ให้กับเจ้าของธุรกิจและองค์กรที่สนใจ
มอร์ลูบ จำกัด
เราเป็นตัวกลางนําผ้าคุณภาพดีที่เกินจากการผลิตของโรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและโรงทอผ้ามาส่งถึงมือลูกค้าที่ต้องการในราคาจับต้องได้ เพื่อสร้างให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นอกจากนี้ธุรกิจของเรายังช่วยแก้ปัญหาโรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูปและโรงทอผ้าที่ต้องมีสต๊อกผ้าเหลือค้าง และตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้ผ้าเนื้อดีในปริมาณไม่มากโดยผ่านการเลือกสรรผ้าส่วนเกินที่ซ่อนอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย และนําผ้าเหล่านี้มาขายผ่าน ‘ตลาดออนไลน์’ บนเว็บไซต์ www.moreloop.ws เพื่อให้ธุรกิจรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการให้คําแนะนํา ผลิตสินค้า และสร้างสรรค์สินค้า limited edition ให้กับเจ้าของธุรกิจและองค์กรที่สนใจ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ขยะเป็นเรื่องที่พลสนใจมาตลอด เพราะได้รับข้อมูลมาตั้งแต่เด็กว่าถุงพลาสติกใช้เวลา 500 ปีในการย่อยสลาย เลยพยายามใช้ถุงให้น้อยที่สุดมาโดยตลอด เพราะพลเชื่อว่าถ้าทุกคนใช้เกินจำเป็นวันนึงเราคงไม่มีที่ฝังกลบสิ่งเหล่านี้ 30ปีผ่านไป สิ่งที่พลกลัวก็เป็นจริงขึ้นเรื่อยๆ คือมนุษย์เคยชินกับการสร้างขยะ และตอนนี้ผลกระทบชองความชินนี้กลายเป็นปัญหาในระดับโลก ในขณะเดียวกันพลมองว่าขยะนั้นไม่มีจริง เพราะถ้ามองอีกมุมนึงสามารถมองว่าเป็นทรัพยากรได้เช่นกัน และหากมีการคัดแยกที่ดีมากพอก็สามารถสร้างเป็นตลาดได้ จากประสบการณ์ startup ทำให้พลได้ข้อสรุปว่าการสร้างตลาด online ให้กับวัสดุที่เหลือในโรงงานนั้นน่าจะมีความเป็นไปได้ทั้งในเชิงธุรกิจ และในเชิงการแก้ปัญหา หลังจากที่พลตกผลึกกับไอเดียนี้ แอ๋มมีปัญหาเรื่องผ้าที่เหลือจากโรงงานเย็บผ้าและกำลังหาทางระบาย เลยปรึกษาพลว่าจะทำยังไงดี พลเลยเล่าไอเดียให้ฟังและชวนแอ๋มมาร่วมทำโปรเจคนี้ แอ๋มเข้าร่วมแบบไม่ลังเลเพราะมองว่าสิ่งนี้โรงงานผ้าทั้งหลายน่าจะอยากได้ด้วย และก็รู้ว่าความต้องการผ้าเหลือนั้นมีอยู่จริงในตลาดนั้นมีอยู่จริง แต่ยังไม่มีใครทำเรื่อง online ในมุมมองนี้มาก่อน อีกทั้งรู้ว่าไอเดียนี้สามารถขยายได้ไปทั้งภูมิภาคได้อย่างไม่ยาก

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

เราอยากทำให้เศรษฐกิขหมุนเวียนเกิดขึ้นได้จริง

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ผ่านกระบวนการนี้ ทําให้เราสามารถร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการผลิตใหม่ เพราะการผลิตผ้าใหม่แต่ละครั้งใช้น้ํา และพลังงานเป็นจํานวนมาก รวมถึงการใช้สารเคมี และก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นจํา นวนมหาศาลอีกด้วย

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

ปัจจุบันเรามีลูกค้าจากทุกภาคส่วนกว่า 30 รายที่ได้ใช้ผ้าเหล่านี้กว่า 5 ตันมาทำเป็นสินค้าองกรณ์ และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 80 ตัน จากการไม่ผลิตผ้าใหม่ ตลาดของเรามีผ้ากว่า 1,000 ชนิด และได้รวบรวบและคัดแยกผ้าเกินได้กว่า 50 ตัน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร:
Email:
Website:
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  374