บริษัท โอกาสใหม่ จำกัด

บริษัท โอกาสใหม่ จำกัด

"โอกาส" คือ ธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีความมุ่งมั่นที่จะจัดหางานและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้พ้นโทษ เพื่อให้กลับมายืนในสังคมได้อีกครั้ง มีอาชีพสุจริต เลี้ยงตัวได้ และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ
บริษัท โอกาสใหม่ จำกัด
"โอกาส" คือ ธุรกิจเพื่อสังคม ที่มีความมุ่งมั่นที่จะจัดหางานและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้พ้นโทษ เพื่อให้กลับมายืนในสังคมได้อีกครั้ง มีอาชีพสุจริต เลี้ยงตัวได้ และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ความต้องการที่อยากเห็นสังคมแห่งความเท่าเทียม เปิดกว้าง และปลอดภัยสำหรับทุกคน

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ในแต่ละปีมีผู้พ้นโทษมากกว่าหนึ่งแสนคนที่ได้รับการปล่อยตัวออกมา กว่า 30% มีอัตราการกระทำผิดซ้ำใน 3 ปี หนึ่งในสาเหตุหลักคือการที่ไม่ได้รับโอกาสจากสังคมที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ทั้งๆที่เขาเหล่านี้ก็มีศักยภาพไม่ด้อยไปกว่าคนปกติเลย

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

1. การจัดหางานให้กับผู้พ้นโทษตามทักษะความสามารถและความต้องการของนายจ้าง 2. การพัฒนาศักยภาพ ผ่านการอบรม และ online content

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

"โอกาส" ตั้งเป้าหมายที่จะหางานและพัฒนาศักยภาพของผู้พ้นโทษให้ได้ปีละ 1,000 คนขึ้นไป ซึ่งในขณะนี้ กำลังดำเนินการอยู่ และมีอัตราการเข้าสู่ระบบการจ้างงานของผู้พ้นโทษมากขึ้นเรื่อยๆ

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0816666145
Email: thailandokas@gmail.com
Website: http://www.facebook.com/okasthailand
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 1,500,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ผู้เข้าชม  1720