เรือนปันสุข

เรือนปันสุข

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาล โครงการได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และได้รับการตรวจสอบคุณภาพสุขลักษณะโดยโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
เรือนปันสุข
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาล โครงการได้รับการสนับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และได้รับการตรวจสอบคุณภาพสุขลักษณะโดยโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ในโรงพยาบาล

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาล สร้างความเท่าเทียมในสังคม ทุกคนได้ตระหนักถึงการได้เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและเปลี่ยนแปลงสังคมไปด้วยกัน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0944903009
Email: punsukhouse@gmail.com
Website: http://
Facebook: https://www.facebook.com/เรือนปันสุข

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง อาชีพระยะสั้่น
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  582