บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด

Go Mamma เราคือ ผู้ให้บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งบริการส่งเที่ยวเดียว รอรับกลับ และบริการผู้ดูแลติดตาม โดยการให้บริการเน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่แตกต่างจากแท็กซี่ทั่วไป เพื่อให้ผู้สูงอายุและลูกหลานมั่นใจ เช่น การคัดเลือกผู้ขับขี่ การอบรมผู้ขับขี่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถ ระบบแจ้งพิกัดและสถานะการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคม อันได้แก่ 1. ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ จากการมีอิสระในการเดินทาง สามารถออกไปใช้ชีวิต ทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 2. ลดภาระลูกหลาน ในการดูแลผู้สูงอายุควบคู่กับความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน (Work life balance)

บริษัท บางกอกแนนนี่เซ็นเตอร์ จำกัด

Go Mamma เราคือ ผู้ให้บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีทั้งบริการส่งเที่ยวเดียว รอรับกลับ และบริการผู้ดูแลติดตาม โดยการให้บริการเน้นความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่แตกต่างจากแท็กซี่ทั่วไป เพื่อให้ผู้สูงอายุและลูกหลานมั่นใจ เช่น การคัดเลือกผู้ขับขี่ การอบรมผู้ขับขี่ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในรถ ระบบแจ้งพิกัดและสถานะการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคม อันได้แก่ 1. ส่งเสริมสุขภาวะของผู้สูงอายุ จากการมีอิสระในการเดินทาง สามารถออกไปใช้ชีวิต ทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง 2. ลดภาระลูกหลาน ในการดูแลผู้สูงอายุควบคู่กับความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน (Work life balance)

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจากการมีอิสระ จากการออกไปใช้ชีวิต ผ่านนวัตกรรมการเดินทางแบบ Hi Touch และปลอดภัย

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

ในปี 2030 Go Mamma จะให้บริการการเดินทางที่ปลอดภัย สะดวก และมั่นใจได้ ผ่านนวัตกรรมการเดินทางที่สร้างคุณค่าการบริการแท็กซี่แก่ผู้สูงอายุ 50,000 คน โดยส่วนหนึ่งของค่าบริการ จะถูกนำเข้ากองทุนและประสานงานกับโรงพยาบาลมอบสิทธิ์การเดินทางให้กับผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส 350 คน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะจากการมีอิสระในการเดินทาง สามารถออกไปใช้ชีวิตทำกิจกรรมได้ด้วยตนเอง โดยสามารถวัดได้จากค่า “อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (Health-adjusted life expectancy-HALE)” ที่บ่งชี้ถึงการที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ดูแลตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 086-314-7393
Email: gomamma.seniorr@gmail.com
Website: http://
Facebook: https://www.facebook.com/GoMAMMAtaxi/

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ

กิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (ImpactBiz Show)

จะไปหาหมอยังไงให้ปลอดภัย ? ไม่ต้องกังวลเรียกรถ ไม่ต้องหาที่จอด ไม่ต้องให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเพื่อไปหาที่จอ โกว-มาม่า #พาหาหมอ การเดินทางสำหรับผู้สูงอายุที่อุ่นใจและลูกหลานไว้ใจได้
ผู้เข้าชม  2027