ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม

เต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (Fulfill.Is. Social Mover) สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้  ปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก  ให้กับ นักเรียน  ชุมชน สังคม  และท้องถิ่น  ในการรับมือและป้องกันสุขภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้การที่จะแก้ไขปัญหาต้นเหตุของการฝุ่นควัน

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม

เต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม (Fulfill.Is. Social Mover) สร้างนวัตกรรมองค์ความรู้  ปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็ก  ให้กับ นักเรียน  ชุมชน สังคม  และท้องถิ่น  ในการรับมือและป้องกันสุขภาพ และสร้างการเปลี่ยนแปลง ให้การที่จะแก้ไขปัญหาต้นเหตุของการฝุ่นควัน

 

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

1.เด็กนักเรียนวัยประถม  ถึง มัธยมต้น   

2.ผู้สูงอายุ   

3.ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่างๆ

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

หจก.เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ดำเนินการโครงการ ห้องเรียนสู้ฝุ่น ปี 2563  ถึง  2565   โดยมีโรงเรียนที่ดำเนินการ 150 โรงเรียน   สร้างการเรียนรู้สำหรับครูและเด็กในโรงเรียน และทางสังคม โรงเรียนละ 5,000 คน  รวม 750,000 คน

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 082 060 9921
Email: Fulfill.se@gmail.com
Website: http://
Facebook: เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน จัดทำโรงเรียนต้นแบบ 68 จังหวัด จังหวัดละ 10 โรงเรียน รวม 680 โรงเรียน เงินทุน 30,00/โรงเรียน รวมเป็นเงิน 20,400,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ หน้ากาก ให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ประสบภัยฝุ่น , เครื่องวัดฝุ่น , ห้องปลอดฝุ่น
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  569