เพาเวอร์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด

เพาเวอร์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิต และให้บริการรถตุ๊กๆไฟฟ้าพัทธ์ รถตุ๊กๆที่ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ตุ๊กๆพัทธ์สามารถเข็นรถวีลแชร์ขึ้นบนตัวรถได้ ทำให้สะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ใช้งาน ไม่ต้องยกหรืออุ้ม รวมถึงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และคงเอกลักษณ์ความเป็นตุ๊กๆไทยแลนด์ ได้เป็นอย่างดี

เพาเวอร์อัพ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิต และให้บริการรถตุ๊กๆไฟฟ้าพัทธ์ รถตุ๊กๆที่ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ตุ๊กๆพัทธ์สามารถเข็นรถวีลแชร์ขึ้นบนตัวรถได้ ทำให้สะดวก และปลอดภัย ต่อผู้ใช้งาน ไม่ต้องยกหรืออุ้ม รวมถึงเป็นยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และคงเอกลักษณ์ความเป็นตุ๊กๆไทยแลนด์ ได้เป็นอย่างดี

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

กลุ่มอสังหา โรงแรม ท่องเที่ยว ที่ต้องการเสริมภาพลักษณ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ขยายการให้บริการไปถึงกลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ ผู้จำเป็นต้องนั่งวีลแชร์ ให้มีการเดินทางที่ไร้รอยต่อ

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การเดินทางที่ไม่ปล่อยมลพิษ และส่งเสริมอิสรภาพการใช้ชีวิตของคนทุกคน ในทุกสภาพร่างกาย

รถตุ๊กๆพัทธ์ออกแบบที่สามารถเข็นวีลแชร์ขึ้นบนตัวรถและมีจุดยึดรถวีลแชร์ พร้อมทั้งสามารถให้ผู้ติดตามขึ้นได้อีก 2ท่าน ทำให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้วีลแชร์สามารถเดินทาง ออกไปใช้ชีวิตได้อย่างสะดวก และไม่มีรอยต่อในการเดินทาง
โครงการนี้ต่อเนื่องจาก โครงการขยะล่องหนซึ่งเดิมจะใช้รถกระบะ เป็นรถวิ่งประชาสัมพันธ์และขนสิ่งของ แต่ทางวัดเล็งเห็นว่า ถ้าเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้า จะสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปด้วยอีกทาง จึงเลือกใช้รถตุ๊กๆไฟฟ้า ...

อ่านต่อ...

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0839747777
Email: poweruptuktuk@gmail.com
Website: http://
Facebook: https://www.facebook.com/poweruptuktuk/

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน 300,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง ผู้พิการต้องใช้วีลแชร์
อื่นๆ หากิจกรรม เพื่อพาผู้จำเป็นต้องใช้วีลแชร์ ได้ออกไปใช้ชีวิตข้างนอก
ผู้เข้าชม  595