Socialgiver

Socialgiver

จะดีแค่ไหนหากคุณ "ช่วย" สังคมได้ด้วยการ "ช๊อป"
Socialgiver
จะดีแค่ไหนหากคุณ "ช่วย" สังคมได้ด้วยการ "ช๊อป"

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

Socialgiver คือกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศโดยมีความตั้งใจที่จะระดมทุนเพื่อช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมต่างๆ โดยการจำหน่ายบัตรของขวัญจากผลิตภัณฑ์แบรนด์ชั้นนำทั่วประเทศ ผ่านพื้นที่ออนไลน์ www.socialgiver.com เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์พร้อมกับให้คุณได้ช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นในเวลาเดียวกัน

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

สร้าง platform การระดมทุนให้กับภาคสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยนำภาคธุรกิจ (อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย) และผู้บริโภค มาร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมกัน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

Socialgiver.com เป็นพื้นที่ออนไลน์ที่สร้างประสบการรณ์แบบใหม่ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมเพื่อระดมทุนช่วยสังคมผ่านการเลือกซื้อสินค้าและบริการชั้นนำจากทั่วประเทศ เราเน้นทางด้านท่องเที่ยวและภาคบริการเป็นหลัก

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

Since Socialgiver.com's launch in mid-2015, they are able to help more than 20,000 lives through over 20 social projects to date.

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 0865065574
Email: hello@socialgiver.com
Website: http://www.socialgiver.com
Facebook:

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2192