บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

ก่อตั้งในปี 2011 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศไทย

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ความยากจนของเกษตรกรในประเทศไทย ที่มีรายได้ต่ำจากปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งในเรื่องผลผลิตที่ต่ำต้นทุนการผลิตที่สูง และการแทรกแซงราคาการซื้อขายของรัฐบาลที่ทำให้ราคารับซื้อในตลาดนั้นแปรปรวนที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไทยเผชิญปัญหาความยากจนและหนี้สินที่มากขึ้นมาโดยตลอด ทางสยามออร์แกนิคจึงมองหานวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมที่จะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

การจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมโดยจัด Business model ที่บริหารจัดการทั้งระบบต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่ การจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว (มาตรฐานเกษตรอินทรีย์) การผลิตโรงสีและโรงบรรจุภัณฑ์ที่ดำเนินงานโดยกลุ่มเกษตรกร การพัฒนาแปรรูปสินค้า การตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้า โดยผลิตภัณฑ์ของสยามออร์แกนิค จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ แจสเบอร์รี่ มีช่องทางจัดจำหน่ายทั่วประเทศ ทั้งในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ ร้านค้าเพื่อสุขภาพ ร้านอาหาร ออนไลน์ ลูกค้าในรูปแบบของบริษัทที่ซื้อเพื่อโอกาสพิเศษต่างๆ และยังมีการส่งออกและทำตลาดในต่างประเทศอีกด้วย

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

สยามออร์แกนิคได้รับการประเมินผลกระทบทางสังคมจากงานที่เราได้ทำร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในสี่ปีที่ผ่านมา โดยองค์กรShu jog ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำเรื่อง Social Impact Assessment จากต่างประเทศ โดยผลของ SROI(Social Return on Investment) ของ สยามออร์แกนิคในปี 2015 คือ 1.6x และรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกลุ่มของสยามออร์แกนิคนั้นสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในประเทศไทยทั่วไปถึง 14 เท่า

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 086-039-2666
Email: info@jasberry.net
Website: https://www.jasberry.net
Facebook: https://www.facebook.com/siamorganic

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

จำหน่ายสินค้าและบริการ
เงินทุน 5000000 บาท
ช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ความรู้
การตลาด
บัญชี
ธุรกิจ
บริหารงานบุคคล
อื่นๆ
อื่นๆ
จ้างงานคนพิการ
ผู้เข้าชม  4482