HiveSters

HiveSters

พื้นที่ออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตามหาประสบการณ์ท่องเที่ยวยั่งยืนแบบไม่เหมือนใคร
HiveSters
พื้นที่ออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตามหาประสบการณ์ท่องเที่ยวยั่งยืนแบบไม่เหมือนใคร

จุดเริ่มต้น (Beginning Point)

แม้ว่าการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่คนท้องถิ่นกลับไม่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวเท่าที่ควร รายได้นั้นไม่ได้ถูกกระจายไปโดยตรงสู่คนท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามหลายๆที่กำลังจะเลือนหาย เเละเเหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติได้ถูกทำลายลงไปอย่างมาก

แรงบันดาลใจ (Inspiration)

ผู้ร่วมก่อตั้งอชิเเละมิ้นท์ เติบโตมากับธุรกิจท่องเที่ยวของที่บ้าน ทำให้ได้มีโอกาสท่องเที่ยวเเละ และได้เห็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่ไม่ยั่งยืนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการบังคับช้างให้ทำในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติของมัน เช่นการขี่ช้าง กิจกรรมช้างเตะฟุตบอลหรือการที่นักท่องเที่ยวไม่ดูเเลรักษาสถานที่ท่องเที่ยวเช่นเหยียบหรือเก็บปะการังซึ่งเป็นการทำลายระบบนิเวศทางทะเลที่ร้ายแรงมาก เราจึงมีไอเดียที่จะทำธุรกิจเพื่อสังคมที่เน้นการสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อลดการท่องเที่ยวที่ส่งผลลบต่อสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างรายได้โดยตรงให้แก่คนท้องถิ่นด้วย

สู่การสร้างสรรค์ (Social Innovation)

HiveSters เป็นพื้นที่ออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตามหาประสบการณ์ท่องเที่ยวยั่งยืนแบบไม่เหมือนใคร HiveSters เชื่อมระหว่างกลุ่มคนที่มองหาทริปท่องเที่ยวสนุกๆแบบไทยๆ ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืนกับสังคม กับคนท้องถิ่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการโยนข้าวที่นาออร์แกนิคเพื่อให้คนได้เรียนรู้การทำนาออร์แกนิคเเละเห็นคุณค่าของข้าวออร์แกนิค เรียนทำอาหารไทยดั้งเดิมกับชาวบ้าน หรือจะเป็นทริปดูปลาวาฬตามธรรมชาติกับผู้เชี่ยวชาญปลาวาฬเเละโลมา กิจกรรมของHiveStersนั้นจะเน้นเป็นทริปสั้นๆ one day trip เเละนำเสนอกิจกรรมตามวิถีคนที่เป็นอยู่จริงๆ เรายังพัฒนากิจกรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เเละมีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น การไป Retro Wakeboarding กับชาวประมง โดยใช้เรือที่ออกไปจับปลาอยู่แล้ว แต่เป็นช่วง Low Season เพื่อให้ชาวประมงได้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว HiveSters จะร่วมสร้างสรรค์ คัดเลือก และจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม เกิดเป็นสถานการณ์ที่ใครๆ ก็ได้ประโยชน์ คือนักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์แปลกใหม่ คนท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว ส่วน HiveSters ก็มีกำไรจากการบริหารจัดการ
HiveSters เป็นพื้นที่ออนไลน์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตามหาประสบการณ์ท่องเที่ยวยั่งยืนแบบไม่เหมือนใคร HiveSters เชื่อมระหว่างกลุ่มคนที่มองหาทริปท่องเที่ยวสนุกๆแบบไทยๆ ที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างยั่งยืนกับสังคม กับคนท้องถ...

อ่านต่อ...

กิจกรรมของHiveStersนั้นจะเน้นเป็นทริปสั้นๆ one day trip เเละนำเสนอกิจกรรมตามวิถีคนที่เป็นอยู่จริงๆ เรายังพัฒนากิจกรรมให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เเละมีความยั่งยืนมากขึ้น เช่น การไป Retro Wakeboarding กับชาวประมง โดยใช้เรือที่ออกไปจับปลาอยู่แล้ว แต่เป็นช่วง Low Season เพื่อให้ชาวประมงได้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว
HiveSters จะร่วมสร้างสรรค์ คัดเลือก และจัดกิจกรรมโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคม เกิดเป็นสถานการณ์ที่ใครๆ ก็ได้ประโยชน์ คือนักท่องเที่ยวได้ประสบการณ์แปลกใหม่ คนท้องถิ่นมีรายได้จากการท่องเที่ยว ส่วน HiveSters ก็มีกำไรจากการบริหารจัดการการ

สู่การเปลี่ยนแปลง (Social Impact)

นอกจากการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะทำให้กิจกรรมท่องเที่ยวคงอยู่ให้เราเที่ยวได้ตลอดไป และสร้างผลกระทบที่ดีแล้ว คนท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมยังมีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของคนในสังคมดีขึ้น สิ่งเเวดล้อมดีขึ้น และยังทำให้วัฒนธรรมแบบไทยๆเป็นที่รู้จัก ส่วนนักท่องเที่ยวก็ได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดี สนุกไม่เหมือนใคร

ข้อมูลติดต่อ (Contact)

เบอร์โทร: 090-678-4695
Email: info@hivesters.com
Website: http://www.hivesters.com
Facebook: https://www.facebook.com/hivesters

พร้อมรับการแบ่งปัน (Want to grow)

เงินทุน
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ
ผู้เข้าชม  2917