บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ( Brand AVAUTIS )

บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ( Brand AVAUTIS )

ประเภทธุรกิจ:

ด้านกลุ่มผู้เปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

สินค้าและบริการ:

สกินแคร์เอวาร์ติส ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพในพื้นถิ่น ที่ผ่านการรับรองจากงานวิจัยในไทยและต่างประเทศ ผสานกับวัตถุติบคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับอยู่แล้ว และนำไปพัฒนาโดยคณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ราคาเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งแบรนด์เอวาร์ติสก็ยังมีจุดเด่นที่นำกำไรไปช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทำให้มีความโดดเด่นต่างจากแบรนด์อื่นๆ ตามสโลแกน "Good Product Good Society"

www.avautis.com


กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

จากปัญหาเด็กพิเศษที่เข้าสู่วัยทำงาน และผู้ปกครองที่เริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ ศักยภาพในการดูแลเด็กพิเศษลดลง ทำให้เกิด avautis  community ซึ่งเป็น ที่อยู่ ที่กิน ที่พัฒนาตนเอง และที่ทำงาน ผู้ปกครองและเด็กพิเศษ ทำงานร่วมกันดูแลกันและกันด้วยความรักและเข้าใจ เมื่อระยะเวลาที่ผ่านไปเด็กพิเศษมีการพัฒนาทั้งทางด้านการช่วยเหลือตนเองและทักษะการทำงานที่เหมาะสมกับพื้นที่ และความสามารถของแต่ละบุคคล ทำให้ ผู้ปกครองและเด็กพิเศษ ใช้ชีวิตใด้ด้วยตนเอง มีความยั่งยืน เป็น Role Model ที่จะสามารถขยายไปยังพื้นอื่นๆที่ต้องการพัฒนา สร้างอนาคตให้เด็กพิเศษ 

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

เด็กพิเศษ มีที่อยู่ ที่กิน ที่พัฒนาตนเอง ที่ทำงาน พึ่งพาตนเอง
ลดภาระต่อรัฐ สร้างประโยชน์ต่อสังคม

ติดต่อความร่วมทางธุรกิจ/ซื้อสินค้าและบริการ :


เบอร์โทร:
061-663-6445

Email:
kampanat1x@gmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

โครงการ/กิจกรรมเพื่อสังคม

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : AVAUTIS COMMUNITY
ช่วงเวลา : -
เงินทุน 1,500,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง
อื่นๆ