ศูนย์รวมการแบ่งปัน

ImpactVolunteer

ImpactVolunteer

24 รายการ
ดยสถานที่กิจกรรมที่เราจะจัดคือ ที่วัดสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นวัดเก่าเเก่ของอำเภอ ตั้งอยู่ที 217/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี
5 ผู้เข้าชม
ห้องสุจิตรา ชั้น 4 อาคารมูลนิธิอาสมัครเพื่อสังคม
7 ผู้เข้าชม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
2 ผู้เข้าชม
1667 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์