ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - ดร.พงศ์ธร ธาราไชย

CARE THE WILD - ดร.พงศ์ธร ธาราไชย
 
 
"มาร่วมกันปลูกป่าเพื่อสร้างประโยชน์ส่วนรวม
สร้างความยั่งยืน ซึ่งเป็นเรื่องที่คุ้มค่าที่ควรจะทำ"
 
 
 

 

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย 
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

_____________________________________


องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th


Clickชมคลิปทั้งหมดในโครงการ CARE THE WILD : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77441


#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect

 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าชม  888