ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - วศิน วณิชย์วรนันต์

CARE THE WILD - วศิน วณิชย์วรนันต์

"ถ้าเรายังใช้ทรัพยากรของลูกหลานเพื่อความสุขของเรา
ในไม่ช้า ผลกระทบต่างๆ จะเกิดกับเรามากยิ่งขึ้น"
 
วศิน วณิชย์วรนันต์
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
 
____
องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.setsocialimpact.com/impact-care/care-the-wild

 

 

ผู้เข้าชม  12