ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - วศิน วณิชย์วรนันต์

CARE THE WILD - วศิน วณิชย์วรนันต์

 

"ถ้าเรายังใช้ทรัพยากรของลูกหลานเพื่อความสุขของเรา
ในไม่ช้า ผลกระทบต่างๆ จะเกิดกับเรามากยิ่งขึ้น"
 
 
 

 

 

วศิน วณิชย์วรนันต์
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

_____________________________________


องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th


Clickชมคลิปทั้งหมดในโครงการ CARE THE WILD : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77441


#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect

 
 
 
 

 

ผู้เข้าชม  926