ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ

 
CARE THE WILD - ไพโรจน์ ชื่นครุฑ
 
 
"ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้พนักงาน ช่วยกันปลูกป่าและทำเขื่อน และดูแลในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ก่อนจะปล่อยออกไปจากองค์กร"
 
 
 
 

 

คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ
ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

_____________________________________


องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th


Clickชมคลิปทั้งหมดในโครงการ CARE THE WILD : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77441


#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้เข้าชม  855