ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ

CARE THE WILD - ไพโรจน์ ชื่นครุฑ
 
"ธนาคารกรุงศรีอยุธยาให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยการสนับสนุนให้พนักงาน ช่วยกันปลูกป่าและทำเขื่อน และดูแลในเรื่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ก่อนจะปล่อยออกไปจากองค์กร"
 

คุณไพโรจน์ ชื่นครุฑ

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 
_____
องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th
หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.setsocialimpact.com/carethewild
#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect
 
 
 
ผู้เข้าชม  19