ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - ดร. เสรี นนทสูติ

 

CARE THE WILD - ดร. เสรี นนทสูติ

 

"ต้นไม้ที่แต่ละคนระดมกำลังช่วยกันปลูกจะทำให้ประเทศยั่งยืน

ด้วยการเพิ่มพื้นที่ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว"

 

 

 

ดร. เสรี นนทสูติ

กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

_____________________________________

 

 

 

องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th

#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect

ผู้เข้าชม  18