ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร

 

CARE THE WILD - ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร

 

" ต้นไม้เป็นหัวใจสำคัญที่สุด ระบบนิเวศที่ถูกทำลายจากอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว หรือเกษตรเชิงเดี่ยว ส่งผลให้ในที่สุดมนุษย์จะอยู่ไม่ได้บนโลกใบนี้
การรวมพลังสร้างป่าไว้ให้ทุกชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นอาหาร ยาและของใช้ต่างๆ
จึงเป็นทางออก และที่สำคัญคือการเพิ่มออกซิเจนให้โลกใบนี้ด้วย
"

 

 

 

ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร
ที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้งมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและ กรรมการสภาสถาบันอาศรมศิลป์

 

 

_____________________________________

 

 

 

องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th

#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect

ผู้เข้าชม  15