ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

CARE THE WILD - พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา

 

"กองทุนรวมบัวหลวงให้ความสำคัญและตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

และยินดีที่ได้สนับสนุนโครงการ CARE THE WILD ณ ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน

เพื่อปลูกต้นไม้ให้แก่ชุมชนและสร้างระบบนิเวศที่สมดุล"


 

 

พีรพงศ์ จิระเสวีจินดา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

_____________________________________

 

องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th


Clickชมคลิปทั้งหมดในโครงการ CARE THE WILD : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77441


#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect

 

 

ผู้เข้าชม  879