ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - นันทนา บุณยานันต์

 CARE THE WILD - คุณนันทนา บุณยานันต์

 

" ร่วมเป็นหนึ่งปัจจัยแห่งความสำเร็จของการปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า

สนับสนุนชาวบ้านให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคง "

 

 

นันทนา บุณยานันต์
ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้

 

_____________________________________

 

องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th


Clickชมคลิปทั้งหมดในโครงการ CARE THE WILD : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77441


#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect


 

ผู้เข้าชม  967