ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - พลาย ภิรมย์

CARE THE WILD - พลาย ภิรมย์

 

"ความสำเร็จของการปลูกป่า เกิดจากการประสานกันทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ซึ่งทุกคนคือปลายน้ำที่สำคัญ ที่สามารถช่วยฟื้นฟูป่า

ผ่านโครงการ CARE THE WILD ปลูกป้อง Plant & Protect"

 

 

พลาย ภิรมย์
ผู้จัดการโครงการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน
World Wide Fund for Nature - Thailand

 

_____________________________________

 

องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th


Clickชมคลิปทั้งหมดในโครงการ CARE THE WILD : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77441


#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect

ผู้เข้าชม  856