ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - บุษบา คงปัญญากุล

CARE THE WILD - บุษบา คงปัญญากุล


" ทุกท่านสามารถมีส่วนร่วมในการปลูกป่า

ผ่านโครงการ CARE THE WILD ปลูกป้อง Plant & Protect

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างระบบนิเวศที่สมดุลได้ในอนาคต "

 

 

บุษบา คงปัญญากุล
ฝ่ายวิจัย ตลาดหลักทรัพย์ฯ
คณะทำงานพิจารณาพื้นที่ปลูกป่าโครงการ Care the Wild

 

_____________________________________


องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th


Clickชมคลิปทั้งหมดในโครงการ CARE THE WILD : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77441


#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect

ผู้เข้าชม  917