ร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า CARE THE WILD - ดร.นรินธร จำวงษ์

CARE THE WILD - ดร.นรินธร จำวงษ์ 

 

"เราไม่จำเป็นต้องปลูกต้นไม้ในปริมาณมาก ๆ

แค่คนละต้นสองต้น ก็มีส่วนในการลดโลกร้อน

เเละช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้แล้ว" 

 

 

ดร.นรินธร จำวงษ์ 
เลขาฯศูนย์ประสานงานสถานีวิจัยและป่าสาธิต คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

_____________________________________


องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่าติดต่อได้ที่ : carethewild@set.or.th


Clickชมคลิปทั้งหมดในโครงการ CARE THE WILD : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77441


#CARETHEWILD #ปลูกป้อง #PlantandProtect

 

ผู้เข้าชม  1016