ปลูกป้องเล่าเรื่องปลูกป่าชุมชนบ้านพุตูม

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant &Protect แพลตฟอร์มระดมทุนเพื่อปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน

ต้นทางการสร้างภาวะสมดุลให้ระบบนิเวศด้วยพื้นที่สีเขียว และแหล่งอาหารธรรมชาติของชุมชนที่ร่วมดูแลผืนป่าอย่างยั่งยืน

สนับสนุนโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 

สิ่งสำคัญที่สุดของการปลูกป่า คือ ฤดูกาลปลูกและช่วงระยะเวลาพอเหมาะกับฝนตก หากพลาดแม้เพียง 1 เดือน ก็จะไม่ได้ผลตามที่คาดการณ์ไว้ จึงต้องเตรียมการปลูกให้ทันฤดูกาลและปลูกให้ถูกช่วงฝนตก และดินอิ่มน้ำ ซึ่งในแต่ละพื้นที่อาจจะมีฤดูกาลและปริมาณฝนตกที่แตกต่างกัน

 

ช้างน้อย “ปลูกป้อง” จากโครงการ Care the Wild :  Plant &Protect  มารายงานผลการปลูกของป่าชุมชนบ้านพุตูม จ.เพชรบุรี  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและทดแทนบริเวณป่าเสื่อมโทรม โดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ แล้วเสร็จเมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา บนพื้นที่ 16 ไร่  รวม 2,230ต้น  ทั้งไม้ป่าเศรษฐกิจ และไม้กินได้เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับชาวบ้านที่อาศัยใกล้เคียง ซึ่งจะทำหน้าที่ปกป้อง ดูแล ติดตามรายงานผลการเจริญเติบโตและปลูกทดแทน  เพื่อให้มั่นใจว่าต้นไม้ที่ปลูกรอดตาย 100 % และเติบโตเป็นป่าและทรัพยากรของพวกเราต่อไป 

 

 

 

 

 

_
ติดตามกระบวนการปลูก และร่วมระดมทุนปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่าตามหลักธรรมาภิบาลการ ผ่าน Application : CARE THE WILD หรือติดต่ออีเมล์ : carethewild@set.or.th 
ข้อมูลโครงการ : https://www.setsocialimpact.com/Article/Detail/77269

#CARETHEWILD
#ปลูกป้อง
#PlantandProtect

 
ผู้เข้าชม  836