Impact Program

SET SE 102

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเรียนทำ...
3382 ผู้เข้าชม

SE101@University มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ SET Social Impact SE101@University สู่สถาบันการศึกษา
262 ผู้เข้าชม

SET Social Impact SE101@U

.
1674 ผู้เข้าชม

SET GYM N-E-S

.
573 ผู้เข้าชม

SI GYM

.
502 ผู้เข้าชม

เริ่มแล้ว “SET SE 102”

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ฝึกลงมือปฏิบัติจริง จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
526 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Gym 2018 : Six Pack Day

เวทีนำเสนอแผนธุรกิจของ 19 SE ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำธุรกิจอย่างเข้มข้นจากโค้ชตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา เพื่อสร้าง...
460 ผู้เข้าชม

SIX PACK DAY

ร่วมฟังการนำเสนอแผนธุรกิจ SE จาก SET Social Impact Gym 2018
2160 ผู้เข้าชม

โครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ครั้งพิเศษ “Best Practice Supply Chain”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมความรู้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม ในโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ครั้งพิเศษ “Best Practice Supply Chain” ที่ทำให้เข้าใจ...
537 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  630