Want to learn

โดยพื้นฐานของหลายๆ คนนั้น มักจะเป็นคนต่างจังหวัด อาจจะมีโอกาสได้ใช้ผ้าไทยมาตั้งแต่เด็กๆ พักหลังๆ ปัจจุบันนี้ทิศทางต่างๆ ของคนเริ่มเปลี่ยนไป คนส่วนใหญ่เข้ามาสู่....
699 ผู้เข้าชม
คนที่มองเห็นปัญหาในสังคม อาจจะเป็นสังคมรอบตัวเขา หรือเป็นสังคมส่วนใหญ่ในประเทศ ทั้งเรื่องของการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อม โอกาสที่ไม่...
664 ผู้เข้าชม
ประเทศไทยนั้น เป็นประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ปรากฏว่าชาวประมงของเรา โดยเฉพาะชาวประมงในพื้นถิ่น ชาวประมงภาค...
683 ผู้เข้าชม
เครื่องเขียนนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งหลายคนมองว่าสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นสิ่งที่น่าสนใจ และกำลังเป็น กระแสอยู่ในขณะนี้ เพียงแต่ว่า...
665 ผู้เข้าชม
SE ที่สร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะทำให้ SE ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ สามารถมีการดำเนินงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่าง...
797 ผู้เข้าชม
การศึกษาของเด็กนักเรียนนักศึกษาในส่วนใหญ่นั้นมักจะไม่ทราบความต้องการของตนเองว่า เมื่อจบมาแล้วอยากจะทำอาชีพอะไร หรือตนเองถนัดอาชีพอะไร ทำให้...
765 ผู้เข้าชม
เด็กๆในบ้านเรามักจะไม่ค่อยได้ใช้ความสามารถในการประดิษฐ์อะไรต่างๆ ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว เด็กๆนั้นมีความสามารถใน....
1788 ผู้เข้าชม
ทำไมผ้าทอที่ผ่านกระบวนการศิลปะบำบัดจากศิลปินคนพิเศษ จึงกลายเป็นธุรกิจเพื่อสังคม ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อันมีคุณค่าต่อจิตใจทั้งผู้ให้และผู้รับ มารู้จักธุรกิจเพื่อสังคม " HEARTISTdid " และ....
725 ผู้เข้าชม
ครั้งนี้มาพูดคุยกับ SE ที่ได้ทำงานร่วมกันกับเกษตรกรชาวบุรีรัมย์ ที่มีชื่อว่า Nok Hook
739 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  16260