รายการข่าวสารกิจกรรม (ภาคสังคม)

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) จ.ยโสธร รณรงค์ลดการใช้ถุงดำพลาสติก ให้ใช้ถุงผ้าที่บริษัทฯ ทำขึ้นจากผ้าที่เหลือใช้แล้ว เพื่อช่วยลดสภาวะเรือนกระจก ลดโลก...
65 ผู้เข้าชม
เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2562 มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 33...
118 ผู้เข้าชม
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ใส่ใจลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมจากการจัดงานอีเว้นท์ "Commart Joy 2019 Into Futuristic Life จากจินตนาการสู่ชีวิตล้ำสม...
389 ผู้เข้าชม
TV Direct อนุมัตินโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อมตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน มุ่งสู่การเป็นสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน
566 ผู้เข้าชม
UNEP ส่งเสริมให้การจัดงานอีเว้นท์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในงาน C asean Sustainable Development Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative ...
500 ผู้เข้าชม
สัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้นอกห้องเรียน สร้างความตระหนัก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับป่าปลูกใน บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
322 ผู้เข้าชม
บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) Project Planning Service Public Company Limited ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคา...
866 ผู้เข้าชม