Impact News

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเครือข่ายตลาดหลักทัพย์ฯ ร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ ในงาน maiA Forum 2024

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 8 บริษัท ภายใต้เครือข่ายตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ และให้ข้อมูลการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ภายในงาน mai FORUM 2024: มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8 เสาร์ที่ 22 มิถ...
35 ผู้เข้าชม

ชวนร่วมงานผ้าเปลี่ยนโลก Craft for Change 2024

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ พาราไดซ์ พาร์ค และ พันธมิตรผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) จัดงาน “ผ้าเปลี่ยนโลก Craft for Change 2024” ตลาดนัดเพื่อสังคม
32 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "“บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability) พร้อมนำเสนอตัวอย่างการทำงานที่ช่วยแก้ปัญ...
117 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร จัดงาน “Green Economy: Next Growth and Survive” ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation จั...
136 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่าย ได้แก่ บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม แก่สมาชิกวุฒิสภา กว่า 200 คน ณ บริเวณด้...
128 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)และ 22 พันธมิตร Care the Whale เดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน”

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำ...
0 ผู้เข้าชม

Impact Articles

Social Business Matching Day - Power Up

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ให้สามารถเข็นรถวีลแชร์ (Wheelchair) สำหรับผู้พิการหรือผู้สูงอายุขึ้นบนตัวรถได้ ไม่ต้องยกหรืออุ้มผู้โดยสารสะดวกต่อผู้ใช้งาน
1318 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - GO MAMMA

ผู้ออกแบบ Go MAMMA (โกว-มาม่า) บริการแท็กซี่สำหรับผู้สูงอายุ ที่พาผู้สูงอายุเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ โดยคนขับรถจะได้รับการอบรมเรื่องการดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐานที่กำหนด โด...
1285 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - Young Happy

“ยังแฮปปี้” สร้างเครือข่ายสังคม Active Aging หนุนผู้สูงอายุไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ผ่านกิจกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง
893 ผู้เข้าชม

เป้าหมาย Net Zero ของไทยไปทางไหน?

เป้าหมาย Net Zero ของไทยไปทางไหน?
11041 ผู้เข้าชม

Transportation หรือ ภาคการขนส่ง จากตัวการสร้างโลกร้อน สู่มาตรการแก้ปัญหา

Transportation หรือ ภาคการขนส่ง จากตัวการสร้างโลกร้อน สู่มาตรการแก้ปัญหา
4209 ผู้เข้าชม

เมืองสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมืองสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
3281 ผู้เข้าชม