Impact News

SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก”

SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 เวลา
1075 ผู้เข้าชม

'SET' หยั่งราก 'Social Enterprise' ระบบนิเวศที่ต้องสร้างร่วมกัน

โจทย์ใหญ่ของ Social Enterprise คือต้องมีทั้ง S Social และ E Enterprise ธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ คิดหาโมเดลใหม่ที่น่าสนใจเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
279 ผู้เข้าชม

รับฟังกลยุทธ์การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ก่อน-หลัง Covid

รับฟังกลยุทธ์การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ก่อน-หลัง Covid หัวข้อ “Building Sustainable Business in Post-COVID world”
535 ผู้เข้าชม

Impact Articles

SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดงาน SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center ตลาดนัดเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ ลาน Center Hall ชั้น G โซน B เอ...
207 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Day 2019

.
17542 ผู้เข้าชม

“ทอ Greater – Together”

ศิลปะบำบัดด้วยการทอผ้า อีกหนึ่งวิธีการที่ SE: Heartist ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับเด็กพิเศษ
512 ผู้เข้าชม

ประกาศ SE102

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม SE 102
1037 ผู้เข้าชม

โครงการ “Library: Care the Bear”

“Library: Care the Bear” ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
596 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Roundtable 2019

เวทีระดมความคิดเห็นจากบริษัทจดทะเบียน SE และองค์กรพันธมิตร ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสนับสนุนและพัฒนา SE พร้อมสร้าง...
638 ผู้เข้าชม