Impact News

Care the Whale ร่วมกับ วัดจากแดง ชวนทุกท่านร่วมบริจาคขวดขุ่น

Care the Whale ร่วมกับ วัดจากแดง ชวนทุกท่านร่วมบริจาคขวดขุ่น (ขวดพลาสติกสีขุ่น HDPE เบอร์ 2) ให้กับวัดจากแ
17 ผู้เข้าชม

ให้เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นขยะ ส่งต่อสร้างประโยชน์ไปยังชุมชนคลองเตย

ให้เสื้อผ้า รองเท้า หนังสือ สภาพดีที่ไม่ใช้แล้ว ไม่เป็นขยะ ส่งต่อสร้างประโยชน์ไปยังชุมชนคลองเตย
32 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกพันธมิตร ชวนคนไทยเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า ทำขยะล่องหน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผนึกพันธมิตร ชวนคนไทยเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า ทำขยะล่องหน
33 ผู้เข้าชม

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และพันธมิตร ขอสำรวจความคิดเห็นในระดับองค์กร ในเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสที่วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF) และพันธมิตร ขอสำรวจความคิดเห็นในระดับองค์กร ในเรื่อง การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตรอย่างมีคุณภาพ ในโอกาสที่วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
41 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก”

SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 เวลา
1185 ผู้เข้าชม

'SET' หยั่งราก 'Social Enterprise' ระบบนิเวศที่ต้องสร้างร่วมกัน

โจทย์ใหญ่ของ Social Enterprise คือต้องมีทั้ง S Social และ E Enterprise ธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ คิดหาโมเดลใหม่ที่น่าสนใจเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
317 ผู้เข้าชม

Impact Articles

SET SI Day 2019 <ออกแบบโอกาสให้คนด้อยโอกาส>

มนุษย์เราทุกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเจอจุดต่ำสุดในชีวิต เราทุกคนมีรอยร้าว ถ้ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดในตัวเอง รอยร้าวจะเป็นบทเรียนที่ดี ทำให้เราเติบโต
837 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดงาน SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center ตลาดนัดเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ ลาน Center Hall ชั้น G โซน B เอ...
234 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Day 2019

.
17601 ผู้เข้าชม

“ทอ Greater – Together”

ศิลปะบำบัดด้วยการทอผ้า อีกหนึ่งวิธีการที่ SE: Heartist ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับเด็กพิเศษ
542 ผู้เข้าชม

ประกาศ SE102

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรม SE 102
1066 ผู้เข้าชม

โครงการ “Library: Care the Bear”

“Library: Care the Bear” ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
621 ผู้เข้าชม