Impact News

บริบท SET ในมิติ Care รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดทุน ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ สร้างความสมดุลด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 3 มิติ อาทิ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควา...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild สร้างป่า สร้างอาชีพให้ชุมชน ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม

กองทุนบัวหลวง (บลจ.บัวหลวง) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (โครงการวน) และบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเพิ่มผืนป่ากับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect โดยมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild PPS ปลูกป้องผืนป่าเชียงราย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect สนับสนุนงบประมาณการปลูกและดู...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild ปลูกปกป้องผืนป่าลดโลกร้อน

โลกกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหนัก เพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินขีดความสามารถในการดูดซับของธรรมชาติ จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้อง...
0 ผู้เข้าชม

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย จ.น่าน

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน จำนวน 80 ไร่ ซึ่งดำเนินการปลูกเมื่อเดือน ก.ค.-ส.ค. 2564 โดยมีอัตราการรอดของต้นไม้ 95% เป็นที่น่าพอใจ เมื่อต้นไม...
28 ผู้เข้าชม

​ฝ่าวิกฤตกับธุรกิจเพื่อสังคม

ฝ่าวิกฤตกับธุรกิจเพื่อสังคม ในช่วงวิกฤตโควิด นักธุรกิจเพื่อสังคมได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ซึ่งได้รับการเสริมศักยภาพด้านธุรกิจอย่างเข้มข้นจากโครงการ...
0 ผู้เข้าชม

Impact Articles

มุมมองดีๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและการจัดการสุขภาพใจให้เข้มแข็ง จากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช

จากปัญหาความเครียดรอบด้านที่คนไทยต้องเผชิญทั้ง การระบาดของไวรัส Covid 19 และผลกระทบด้านเศรษฐกิจ Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม มีข้อแนะนำและมุมมองดีๆ เพื่อเตรียมความพร้อมและการจ...
1481 ผู้เข้าชม

การไปพบจิตแพทย์ไม่ได้หมายความว่าเป็นบ้า

Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม พื้นที่กลางของการพัฒนาจิตใจ สร้างคุณค่าให้ผู้ป่วยจิตเวช ด้วยความเชื่อมั่นว่าทุกคนสามารถคืนสู่สภาวะได้อย่างเข้มแข็ง และการเจ็บป่วยเป็นเพียงส่วนหนึ่งแล...
602 ผู้เข้าชม

เปลี่ยนเครียดลบ ( - ) ให้เป็นเครียดบวก ( + )

เปลี่ยนเครียดลบ ( - ) ให้เป็นเครียดบวก ( + ) Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพจิต แนะเทคนิคการออกกำลังกายสมองและจิตใจของเรา ตั้งรับกับสถานการ...
1149 ผู้เข้าชม

Work from Home แบบไม่เครียด

Work from Home แบบไม่เครียด Living Recovery Center หนึ่งในกิจการเพื่อสังคม ดำเนินธุรกิจแก้ไขปัญหาสังคมด้านสุขภาพจิต มีเคล็ดลับการปรับตัวให้ทำงานที่บ้าน หรือ work from home แบบไม่เครียดจากสถานการณ...
770 ผู้เข้าชม

อย่าปล่อยให้ปล่อยจิต เพราะ "Covid-19"

การเจ็บป่วยทั้งกายและจิตใจเป็นอุปสรรคที่มนุษย์ทุกคนต้องพบเจอ สิ่งสำคัญ "ป่วยกาย...อย่าให้ใจป่วยตาม" สถานการณ์เลวร้าย จะไม่สามารถทำร้ายเราได้เลย
615 ผู้เข้าชม

SET SE102 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

SET SE102 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
990 ผู้เข้าชม