Impact News

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกระทรวงการต่างประเทศ กลุ่มบริษัทบางจาก เอสซีจี และโออาร์ ขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ในการประชุมเอเปค 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูศักยภาพบริษัทจดทะเบียนไทย ตอกย้ำความเป็นตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำ ด้วยเป้าหมายการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในการประชุมเอเปค 2565 พร้อมจับมือกระทรวงการต่างประเทศและพันธมิตร ขับเคลื่อนส...
32 ผู้เข้าชม

การผลักดันวิชาผู้ประกอบการทางสังคม ให้เป็นหมวดวิชาทั่วไปในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดย นพเก้า สุจริตกุล

"การผลักดันวิชาผู้ประกอบการทางสังคม ให้เป็นหมวดวิชาทั่วไปในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ" โดย นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไท...
0 ผู้เข้าชม

SET จับมือ Thai GE Network เปิดตัวโครงการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมในระดับอุดมศึกษา Social Enterprise (SE) @General Education (GE)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย เครือข่ายการศึกษาทั่วไปแห่งประเทศไทย และพันธมิตรเครือข่ายการศึกษา เปิดตัวโครงการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมในระดับอุดมศึกษา Social Enterprise (SE) @General Educ...
40 ผู้เข้าชม

ร่วมรับฟังไอเดียการขับเคลื่อน SDGs ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน

ร่วมรับฟังไอเดียการขับเคลื่อน SDGs จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ปฏิบัติจาก 9 เวทีเสวนาในงาน "ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน" ระหว่างวัน 22 - 25 ก.ย.2565 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอ...
50 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรี เปิดตัวประติมากรรม ‘วาฬ’ ต่อยอดโครงการ Care the Whale

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และ นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดตัวประติมากรรม 'วาฬ' ...
149 ผู้เข้าชม

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินทางเข้าสู่ปีที่ 48 ในการดำเนินบทบาทเป็นแหล่งลงทุนสำหรับผู้มีเงินออม และแหล่งระดมทุนสำหรับภาคธุรกิจ
144 ผู้เข้าชม

Impact Articles

นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ Social Enterprise ร่วมขับเคลื่อนวิกฤตสิ่งแวดล้อม

นักธุรกิจคนรุ่นใหม่ Social Enterprise ร่วมขับเคลื่อนวิกฤตสิ่งแวดล้อม
1487 ผู้เข้าชม

หยุดพลังงานสิ้นเปลือง ยกระดับพลังงานหมุนเวียนมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

หยุด"พลังงานสิ้นเปลือง" ยกระดับ"พลังงานหมุนเวียน" มุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero
1034 ผู้เข้าชม

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ร่วมสร้างพื้นที่ป่าสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของไทย

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ร่วมสร้างพื้นที่ป่าสนับสนุนเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของไทย
1634 ผู้เข้าชม

ร่วมติดตาม... นับถอยหลังประชุม COP26

COP26 คือ การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามกรอบอนุสัญญาของ UNFCCC ที่มีการลงนามตั้งแต่ปี 1992 เพื่อหารือแนวทางที่แต่ละประเทศจะรับมือกับปัญหาการเปลี...
4823 ผู้เข้าชม

Climate Change Climate Care Collaboration รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

จากแนวคิดสู่การรวมพลัง ปฏิบัติ ต่อยอด และขยายผล เพื่อเป้าหมายเดียวกัน สร้างสมดุลโลก แก้ปัญหาวิกฤตโลกร้อน
1411 ผู้เข้าชม

วันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day

วันที่ 22 เมษายนของทุกปีโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNEP) กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อม ม...
1989 ผู้เข้าชม