Impact News

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "“บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability) พร้อมนำเสนอตัวอย่างการทำงานที่ช่วยแก้ปัญ...
32 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร จัดงาน “Green Economy: Next Growth and Survive” ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation จั...
52 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่าย ได้แก่ บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม แก่สมาชิกวุฒิสภา กว่า 200 คน ณ บริเวณด้...
59 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)และ 22 พันธมิตร Care the Whale เดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน”

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำ...
0 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเครือข่าย ที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมบริเวณชายแดนภาคใต้

ร่วมแสดงสินค้าในงานมหกรรมเชื่อมความพันธ์ไทย -มาเลเซีย - สิงคโปร์ เพื่อขยายความร่วมมือและเป็นที่รู้จัก นำไปสู่การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการ Co- creation เมื่อวันที่ 1 ธันว...
0 ผู้เข้าชม

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่...
255 ผู้เข้าชม

Impact Articles

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ถอดรหัส 3 กุญแจสำคัญ ลดขยะในสำนักงานได้จริง

การบริหารจัดการขยะหนึ่งในวิธีที่ช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งองค์กรพันธมิตรทั้งภาคธุรกิจและธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ได้ตระหนักถึงปัญหา และมีความมุ่งมั่นที่จะ...
4613 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : 3 “ปรับ” เพื่อเปลี่ยนโลก เริ่มได้เลยจากไลฟ์สไตล์การทำงาน

การมุ่งเน้นการ “ปรับ” เปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันให้คนในองค์กรมีวิถีการทำงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ Care the Bear ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจัดกิจกรรมของ...
1942 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : พลังแห่งความร่วมมือ จากพื้นที่แห้งแล้ง สร้างป่าสมบูรณ์ให้ชุมชนบ้านชัฏหนองยาว ช่วยลดโลกร้อน

ป่าชุมชนบ้านชัฏหนองยาว จังหวัดสุพรรณบุรี แปลงปลูกป่านำร่องของโครงการ “Care the Wild” ปลูกป้อง Plant & Protect เริ่มต้นปลูกต้นไม้กว่า 2,000 ต้น ในเดือนกันยายน ปี 2562 บนพื้นที่ 10 ไร่ ซึ่งได้รับก...
3080 ผู้เข้าชม

E-Book 29 เรื่องราว ต้นแบบลดโลกเดือด แนวร่วมนักลด ลด - เพื่อ -โลก

E-Book ที่ได้รวบรวมเนื้อหาการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากองค์กรที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ Climate Care Platform ซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่ก่อนเข้าโครงการ เป้าหมาย การดำเนินงาน และผลที่ได้
4071 ผู้เข้าชม

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce ลด-เพื่อ-โลก : ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นเป็นผู้ร่วมทำงานและเป็นผู้สนับสนุนหลักในการร่วมแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เป็นฐานการเรียนรู้ วิธีการ ลด-เพื่อ-โลก ด้วย Climate Care Platform เพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่ทุกภาคส่...
187 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : อะกีกคัลเจอร์

“อะกีกคัลเจอร์” เชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค พัฒนาพื้นที่เมืองสีเขียว แหล่งเรียนรู้การเกษตรสำหรับคนเมือง มองหาพันธมิตรพัฒนาแนวคิด The Farm Concept
542 ผู้เข้าชม