Impact News

ผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเครือข่ายตลาดหลักทัพย์ฯ ร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ ในงาน maiA Forum 2024

ผู้ประกอบการเพื่อสังคม 8 บริษัท ภายใต้เครือข่ายตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมนำเสนอสินค้าและบริการ และให้ข้อมูลการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม ภายในงาน mai FORUM 2024: มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 8 เสาร์ที่ 22 มิถ...
28 ผู้เข้าชม

ชวนร่วมงานผ้าเปลี่ยนโลก Craft for Change 2024

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ พาราไดซ์ พาร์ค และ พันธมิตรผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) จัดงาน “ผ้าเปลี่ยนโลก Craft for Change 2024” ตลาดนัดเพื่อสังคม
29 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "“บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability) พร้อมนำเสนอตัวอย่างการทำงานที่ช่วยแก้ปัญ...
112 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร จัดงาน “Green Economy: Next Growth and Survive” ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation จั...
132 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่าย ได้แก่ บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม แก่สมาชิกวุฒิสภา กว่า 200 คน ณ บริเวณด้...
126 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)และ 22 พันธมิตร Care the Whale เดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน”

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำ...
0 ผู้เข้าชม

Impact Articles

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce ลด-เพื่อ-โลก : ดร.ภากร ปีตธวัชชัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นเป็นผู้ร่วมทำงานและเป็นผู้สนับสนุนหลักในการร่วมแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ เป็นฐานการเรียนรู้ วิธีการ ลด-เพื่อ-โลก ด้วย Climate Care Platform เพื่อเป็นเครื่องมือให้แก่ทุกภาคส่...
240 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : อะกีกคัลเจอร์

“อะกีกคัลเจอร์” เชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค พัฒนาพื้นที่เมืองสีเขียว แหล่งเรียนรู้การเกษตรสำหรับคนเมือง มองหาพันธมิตรพัฒนาแนวคิด The Farm Concept
620 ผู้เข้าชม

Care The Bear, Care The World

6 แนวทางลดโลกร้อนที่ทำตามได้จริงเมื่อต้องจัดอีเวนต์ โดยโครงการ Care the Bear ที่ทำให้การจัดกิจกรรมลดขยะได้มหาศาล คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังค...
241 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day -SC Grand

SC Grand ธุรกิจสิ่งทอ ที่มุ่งแก้ปัญหาการสร้างมลภาวะของอุตสาหกรรมแฟชั่น
965 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - ธัญญโอสถ วิสาหกิจเพื่อสังคม

พัฒนา “ข้าวหอมยั่งยืน” เพื่อผู้บริโภคถ่ายทอดองค์ความรู้สร้าง “โคตรชาวนา” ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
1436 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day - Dairy home

แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม เดินหน้าสู่ Circular Economy เต็มรูปแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3815 ผู้เข้าชม