Impact News

บริบท SET ในมิติ Care รวมพลังบวกกู้วิกฤตโลกร้อน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานหลักในการพัฒนาตลาดทุน ผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ สร้างความสมดุลด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานใน 3 มิติ อาทิ มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควา...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild สร้างป่า สร้างอาชีพให้ชุมชน ป่าชุมชนบ้านหนองทิศสอน จ.มหาสารคาม

กองทุนบัวหลวง (บลจ.บัวหลวง) บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (โครงการวน) และบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเพิ่มผืนป่ากับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect โดยมีวิสาหกิจชุมชนกลุ่...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild PPS ปลูกป้องผืนป่าเชียงราย

บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect สนับสนุนงบประมาณการปลูกและดู...
0 ผู้เข้าชม

Care the Wild ปลูกปกป้องผืนป่าลดโลกร้อน

โลกกำลังประสบปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างหนัก เพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศมากเกินขีดความสามารถในการดูดซับของธรรมชาติ จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนจำเป็นต้อง...
0 ผู้เข้าชม

โครงการ Care the Wild ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตร เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านนาหวาย จ.น่าน

โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ป่าชุมชนบ้านนาหวาย อ.นาหมื่น จ.น่าน จำนวน 80 ไร่ ซึ่งดำเนินการปลูกเมื่อเดือน ก.ค.-ส.ค. 2564 โดยมีอัตราการรอดของต้นไม้ 95% เป็นที่น่าพอใจ เมื่อต้นไม...
28 ผู้เข้าชม

​ฝ่าวิกฤตกับธุรกิจเพื่อสังคม

ฝ่าวิกฤตกับธุรกิจเพื่อสังคม ในช่วงวิกฤตโควิด นักธุรกิจเพื่อสังคมได้มีส่วนเข้าไปช่วยเหลือสังคม ตัวอย่างเช่น บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ซึ่งได้รับการเสริมศักยภาพด้านธุรกิจอย่างเข้มข้นจากโครงการ...
0 ผู้เข้าชม

Impact Articles

โครงการ Showcase สำหรับ SMEs,Startups,SEs

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบน Showcase โอกาสในการนำเสนอธุรกิจด้วยรูปแบบ Virtual Pitching
986 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ออกแบบวิถีชุมชน ออกแบบเกษตรยั่งยืน>

ความท้าทายในวันนี้ คือการมองให้เห็นเพื่อเข้าใจปัญหาที่เผชิญ ในวิถีเกษตรปัญหาคือความเหลื่อมล้ำ
780 ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สมัครใจมาสร้างปรากฏการณ์ SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน”

การทำงานร่วมกันในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ร่วมกันใช้พลังและความรู้ความสามารถ ทำให้อีกด้านหนึ่งของสังคมไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น
697 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ออกแบบโอกาสให้คนด้อยโอกาส>

มนุษย์เราทุกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเจอจุดต่ำสุดในชีวิต เราทุกคนมีรอยร้าว ถ้ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดในตัวเอง รอยร้าวจะเป็นบทเรียนที่ดี ทำให้เราเติบโต
896 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดงาน SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center ตลาดนัดเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ ลาน Center Hall ชั้น G โซน B เอ...
286 ผู้เข้าชม