Want to learn

ฟังความคิดเห็นในมุมมองของผู้บริหารองค์กรภาคตลาดทุน ว่าการทำอะไรซักอย่างเพื่อสังคมนั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อธุรกิจเล็กๆ แต่มันยังเกี่ยวข้องไปถึง...
810 ผู้เข้าชม
สถานที่ๆคนมาวิปัสสนา มาศึกษาและปฏิบัติธรรมมะ และนอกเหนือไปกว่านั้น ที่แห่งนี้ ยังมีการจัดตั้งโรงเรียนการเกษตร โดยมีชื่อว่า...
942 ผู้เข้าชม
Platform ในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างลูกค้ากับแม่บ้าน และพี่เลี้ยงเด็ก เป็นการทำธุรกิจไปพร้อมๆ กับการสร้างสังคมที่ดีด้วยการ...
809 ผู้เข้าชม
ในประเทศไทยนั้นมีผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนอยู่ถึง 1,800,000 คน และปัญหาที่คนเหล่านี้พบก็คือโอกาสในการหา...
1050 ผู้เข้าชม
พบกับแบรนด์สินค้า ที่นอกเหนือจากเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าประเภท นม ออร์แกนิค ที่มีคุณภาพดีเยี่ยม และเป็นแบรนด์ที่รู้จักกันดีในประเทศไทยแล้วนั้น ในอีกมิติหนึ่ง ที่...
1261 ผู้เข้าชม
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย แต่มักไม่ค่อยได้รับความนิยมและนำไปพัฒนาให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยม VT THAI จึงนำวิถีชีวิตของ...
880 ผู้เข้าชม
ศิลปะดินปั้นเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็กสมาธิสั้น ที่สามารถได้รับเยียวยาโดยใช้ศิลปะ ไปจนถึงการ....
946 ผู้เข้าชม
“ดอยตุง” ธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเข้าในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ประกอบกิจการมาอย่างยาวนานอันเนื่องมาจาก...
778 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  16611