บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ประเภทธุรกิจ:

ด้านกลุ่มผู้เปราะบาง เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ

แนะนำองค์กร / ลักษณะธุรกิจ:

ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Living) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2561 เพื่อส่งเสริมการทำงานและสร้างอาชีพให้ผู้ป่วยจิตเวชพึ่งพาตนเองได้ ผลิตภัณฑ์ของเราจึงสะท้อนถึงความคิดสร้างสรรค์ ทักษะความสามารถของสมาชิก และการพัฒนาเติบโตไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในสังคมอย่างมีคุณค่า

ลิฟวิ่ง ดำเนินงานบนแนวคิดของการคืนสู่สุขภาวะจากโรคจิตเวช เพื่อให้เป็นชีวิตที่มีความหมายแม้มีความพิการทางจิตสังคม เราจะเดินเคียงข้างสมาชิกไปบนเส้นทางสู่สุขภาวะ ด้วยการส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

เราเป็นองค์กรที่ไม่ปันผลให้ผู้ลงทุน แต่จะนำรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลับคืนไปสนับสนุนการฟื้นฟู ฝึกอาชีพ และพัฒนาทักษะต่างๆ ให้ผู้ป่วยจิตเวชและคนพิการทางจิตสังคม

สินค้าและบริการ:

Living Products

สินค้าของ Living เกิดจากผลผลิตจาก Job Club ทั้งสาม ได้แก่ เกษตร เบเกอรี และ Art & Craft ซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้ป่วยจิตเวชบนเส้นทางการคืนสู่สุขภาวะ

  • ​คุกกี้คอนเฟลก โดย ทีม Job Club เบเกอรี Living

คุกกี้คอนเฟลกดีต่อใจ ทำจากวัตถุดิบคุณภาพดี เนยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ ไขมันทราน 0% อบจากเตาร้อน ๆ หอมกรุ่น กรุบกรอบไปกับคอนเฟลกเคลือบชั้นนอก สัมผัสเนื้อคุกกี้หอมละมุน Living ชวนลิ้มลอง

“ความสำเร็จเล็ก ๆ เป็นจุดเริ่มต้นในความสำเร็จอื่น ๆ ในชีวิต”

สมาชิก Job Club เบเกอรีคนหนึ่งได้กล่าวว่า การอบคุกกี้ในทุก ๆ ครั้ง ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอทำได้ เธอทำสำเร็จ และเป็นกำลังใจให้เธอทำสิ่งอื่น ๆ ในชีวิตด้วยความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม

 

  • กระเป๋า Growing โดยทีม Art & Craft Living 

“ชีวิตเป็นสิ่งบอบบาง แต่ก็มีความสามารถในการฟื้นฟูอย่างน่ามหัศจรรย์”

ด้วยความเชื่อนี้ ลวดลาย Growing บนกระเป๋าจึงกำเนิดขึ้น

ลวดลาย Growing สร้างสรรค์โดยผู้ป่วยไบโพลาร์ ผู้เชื่อในความเป็นไปได้ในการเติบโตของมนุษย์ แม้ประสบกับความยากลำบาก

กี่ครั้งที่ล้มลง แต่เธอก็สามารถค่อย ๆ ลุกขึ้นยืนได้

กระเป๋าใบนี้เป็นการส่งมอบพลัง Growing - พลังแห่งความสามารถในการเติบโต

“Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall” – CONFUCIUS

เมื่อคุณล้ม ขอจงค่อย ๆ ลุกขึ้นยืน

 

 

ท่านใดสนใจสนับสนุนสินค้าของ Living สามารถสั่งซื้อได้จากเพจ living.thai ตาม QR code ด้านล่าง

กลุ่มผลลัพธ์ (Target benefiary):

ผู้มีประสบการณ์กับโรคจิตเวชทั้งผู้ป่วยและคนพิการทางจิตสังคม รวมกับครอบครัวของเขา นอกจากนี้มีนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและจิตเวช

ผลลัพธ์ทางสังคม (Outcome):

ผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคจิตเวชและครอบครัว ได้รับการพัฒนาสุขภาวะ ลดการป่วยซ้ำ ลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ มีความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น ทำให้ตัวเองและครอบครัวมีความสุขมากขึ้น นอกจากนั้นได้ใช้ความสามารถและความสร้างสรรค์ทำงาน สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจสังคมและจิตใจ ซึ่งทำให้รัฐประหยัดงบประมาณสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้สังคมเพิ่มขึ้น ทั้งบุคคลที่พัฒนาสุขภาวะแล้วนี้ได้กลายเป็นแหล่งความรู้เรื่องเส้นทางสู่สุขภาวะแก่เพื่อนร่วมทางกับโรคจิตเวชและนักศึกษาและนักวิชาชีพด้านสุขภาพจิตและจิตเวชอีกด้วย

ข้อมูลติดต่อ (Contact):


เบอร์โทร:
0886432000

Email:
livingsethailand@gmail.com

เคยเข้าร่วมหลักสูตร:

พร้อมรับการสนับสนุน (Support us)


ชื่อโครงการ / กิจกรรม : Living Recovery Center
ช่วงเวลา : 2021-01-01 - 2021-12-31
เงินทุน 1,000,000 บาท
ซื้อสินค้าและบริการ ระบุประเภทสินค้า/บริการ การ์ด กระเป๋าผ้า เครื่องเขียน ภาชนะ เครื่องหอม ผ้าพันคอ หน้ากากผ้า หมวก เซรามิก ภาพวาด เบเกอรี่ สินค้าเกษตร หนังสือ เซ็ทของขวัญ และอื่นๆ
สถานที่หรือช่องทางการจัดจำหน่าย
สถานที่จัดกิจกรรม
ที่ปรึกษา/ผู้เชียวชาญ/วิทยากร/ ในเรื่อง วิทยากรสอนศิลปะบำบัด วิทยากรด้านการตลาดหรือด้านการจัดจำหน่าย เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์
อื่นๆ