รายการข่าวสารกิจกรรม (ภาคธุรกิจ)

เป็นบทนำเพื่อให้ผู้ที่สนใจรู้จักและเข้าใจความหมายของคำว่า วิสาหกิจเพื่อสังคม อย่างแท้จริง เข้าใจความแตกต่างของ SE กับ CSR และ Startup และรู้จักระบบ...
504 ผู้เข้าชม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมฟังธรรมในงาน "ธรรมะในเมือง (เข้าพรรษา เข้าหาพระธรรม)" วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 เวล...
479 ผู้เข้าชม
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเชิญสาธุชนทุ่กท่านร่วมกิจกรรม ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล
393 ผู้เข้าชม
SET Social Impact Gym by mai Executives  วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ให้มีความรอบด้าน สามารถสร้างธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ทาง...
477 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
1444 ผู้เข้าชม
757 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
461 ผู้เข้าชม