รายการข่าวสารกิจกรรม (ภาคธุรกิจ)

SET Social Impact Gym by mai Executives  วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ให้มีความรอบด้าน สามารถสร้างธุรกิจและสร้างผล...
459 ผู้เข้าชม
วันนี้เรากลับมาพร้อมกับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "SE102 Coaching Series Workshop" โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก SE101 เพื่อพัฒนาความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอ...
495 ผู้เข้าชม
Workshopนี้ให้ความรู้อะไร ? ถ้าบริษัทอยากจะลงทุนหรือสนับสนุน SE ต้องเริ่มต้นอย่างไร การคัดเลือก SE ที่ดี และน่าเชื่อถือต้องดูจากตัวชี้วัดอะไรบ้...
386 ผู้เข้าชม
บริษัทยูเรกาดีไซน์ จำกัด(มหาชน) ได้ร่วมกับบริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายไร่ ทำโครงการกิจการเพื่อสังคม (CSR) ร่วมให้ความรู้เรื่องการป...
785 ผู้เข้าชม
หัวข้อในการ Workshop 1.การสนับสนุนหรือลงทุนใน SE สามารถเขียนเป็น report ในรายงานความยั่งยืนได้หรือไม่ 2.ปัจจุบันผู้บริโภคมีความสนใจต่อการเลือกซื้...
403 ผู้เข้าชม
ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยผนึกพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมชวน “กินดี อยู่ดี” ในงาน Social Impact Fair ตลาดนัดเพื่อสังคมครั้งที่ 1 อุดหนุนสินค้าปลอดสารพิษ...
455 ผู้เข้าชม
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม
485 ผู้เข้าชม
SET Social Impact Gym by mai Executives  วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม ให้มีความรอบด้าน สามารถสร้างธุรกิจและสร้างผลลัพธ์ทาง...
489 ผู้เข้าชม