Impact News

SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก”

SET Social Impact Fair “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 เวลา
1075 ผู้เข้าชม

'SET' หยั่งราก 'Social Enterprise' ระบบนิเวศที่ต้องสร้างร่วมกัน

โจทย์ใหญ่ของ Social Enterprise คือต้องมีทั้ง S Social และ E Enterprise ธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาสังคม โดยใช้ความรู้ของการเป็นผู้ประกอบการ คิดหาโมเดลใหม่ที่น่าสนใจเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
279 ผู้เข้าชม

รับฟังกลยุทธ์การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ก่อน-หลัง Covid

รับฟังกลยุทธ์การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน ก่อน-หลัง Covid หัวข้อ “Building Sustainable Business in Post-COVID world”
535 ผู้เข้าชม

Impact Articles

SET SE102 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

SET SE102 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
729 ผู้เข้าชม

โครงการ Showcase สำหรับ SMEs,Startups,SEs

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบน Showcase โอกาสในการนำเสนอธุรกิจด้วยรูปแบบ Virtual Pitching
865 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ออกแบบวิถีชุมชน ออกแบบเกษตรยั่งยืน>

ความท้าทายในวันนี้ คือการมองให้เห็นเพื่อเข้าใจปัญหาที่เผชิญ ในวิถีเกษตรปัญหาคือความเหลื่อมล้ำ
678 ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สมัครใจมาสร้างปรากฏการณ์ SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน”

การทำงานร่วมกันในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ร่วมกันใช้พลังและความรู้ความสามารถ ทำให้อีกด้านหนึ่งของสังคมไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น
600 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ออกแบบโอกาสให้คนด้อยโอกาส>

มนุษย์เราทุกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเจอจุดต่ำสุดในชีวิต เราทุกคนมีรอยร้าว ถ้ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดในตัวเอง รอยร้าวจะเป็นบทเรียนที่ดี ทำให้เราเติบโต
794 ผู้เข้าชม