Impact News

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมงานและเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "“บทบาทของผู้บริหารในการร่วมผลักดันองค์กรสู่ความยั่งยืน” (Collaborative for Sustainability) พร้อมนำเสนอตัวอย่างการทำงานที่ช่วยแก้ปัญ...
32 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือพันธมิตร จัดงาน “Green Economy: Next Growth and Survive” ส่งเสริมการขับเคลื่อนภาคเอกชนสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (USAID) และ The Gold Standard Foundation จั...
52 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำธุรกิจเพื่อสังคมในเครือข่าย ได้แก่ บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด

บริษัท บ้านคนพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด บริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และบริษัท โฮมเน็ท จำกัด ร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคม แก่สมาชิกวุฒิสภา กว่า 200 คน ณ บริเวณด้...
59 ผู้เข้าชม

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)และ 22 พันธมิตร Care the Whale เดินหน้าโครงการ “ขยะขวดแก้วล่องหน”

คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสุธิดา เสียมหาญ ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำ...
0 ผู้เข้าชม

SET Social Impact นำผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเครือข่าย ที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมบริเวณชายแดนภาคใต้

ร่วมแสดงสินค้าในงานมหกรรมเชื่อมความพันธ์ไทย -มาเลเซีย - สิงคโปร์ เพื่อขยายความร่วมมือและเป็นที่รู้จัก นำไปสู่การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการ Co- creation เมื่อวันที่ 1 ธันว...
0 ผู้เข้าชม

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและไม่รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า นำไปสู่...
255 ผู้เข้าชม

Impact Articles

SE Gym Showcase : พรานพอเพียง

“พรานพอเพียง” เดินหน้าพันธกิจ “มีเหลือใช้ ไม่เหลือทิ้ง แบ่งปันสู่ชุมชน” มุ่งพัฒนาสร้างอาชีพ รายได้สู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
222 ผู้เข้าชม

SE Gym Showcase : มาเรียมโอเชี่ยน

“มาเรียมโอเชี่ยน” แปรรูปอาหารทะเล ต่อยอดประมงพื้นบ้าน สร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชนชายแดนใต้
651 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ผลประโยชน์ 4 ต่อเมื่อลดขยะได้ในองค์กร

จากปัญหาก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้ริเริ่มพัฒนา โครงการความร่วมมื...
156 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : กิจการที่อยู่อาศัย ทำอย่างไรให้ลูกบ้านลดขยะ

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” โดยในงานมีกา...
140 ผู้เข้าชม

Care the Whale ขยะล่องหน : เศษอาหารมีค่า ส่งมา สถานีขยะล่องหน @ ชุมชนคุ้งบางกะเจ้า วัดจากแดง

รู้หรือไม่ว่าปัญหา ‘ขยะเศษอาหาร’ ส่งผลกระทบกับอะไรบ้าง ที่เห็นได้ชัดก็น่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากถูกทิ้งโดยไม่เกิดประโยชน์ และยังทำให้เกิดก๊าซเรือนก...
2234 ผู้เข้าชม

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ส่องกลยุทธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดัน Responsible Tourism

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หนึ่งในสมาชิก โครงการ Care the Bear เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากร ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหันมาใส่ใจกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหามลภาวะ ปัญหาการทำลาย...
1812 ผู้เข้าชม