ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง

หมู่ 11 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา

สร้างระบบนิเวศ ใหม่ให้คน สัตว์ พืช”

ชุมชนมีความพร้อมพัฒนาผืนป่าที่มีขนาดใหญ่ พร้อมดูแลระบบการจัดการน้ำ 
เพื่อสร้างระบบนิเวศ และสนับสนุนศักยภาพของชุมชนจากการใช้ประโยชน์จากป่า
 
พื้นที่ปลูก : 250 ไร่
พันธุ์ไม้ที่ต้องการปลูก :
- ไม้กินได้ เช่น ไผ่ ขี้เหล็ก หมากเม่า มะม่วงป่า
- ไม้ยืนต้นที่เป็นแหล่งกำเนิดของเห็ด เช่น ยางนา ตะเคียนทอง
- ไม้มีค่า ไม้ยืนต้น เช่น ประดู่ แดง พะยูง 
__________________________________________________________________
เนื้อที่ป่าชุมชน : 460-0-24 ไร่
ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ประเภทป่า : พื้นที่ดินที่ได้รับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)
ระยะทางจากกุรงเทพ : 315 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 4 ชั่วโมง 30 นาที

 

(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศ สามารถติดต่อได้ที่  ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

ผู้เข้าชม  627