ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง

หมู่ 11 ต.หินโคน อ.จักราช จ.นครราชสีมา

สร้างระบบนิเวศ ใหม่ให้คน สัตว์ พืช”

ชุมชนมีความพร้อมพัฒนาผืนป่าที่มีขนาดใหญ่ พร้อมดูแลระบบการจัดการน้ำ 
เพื่อสร้างระบบนิเวศ และสนับสนุนศักยภาพของชุมชนจากการใช้ประโยชน์จากป่า
 
พื้นที่ปลูก : 250 ไร่
พันธุ์ไม้ที่ต้องการปลูก :
- ไม้กินได้ เช่น ไผ่ ขี้เหล็ก หมากเม่า มะม่วงป่า
- ไม้ยืนต้นที่เป็นแหล่งกำเนิดของเห็ด เช่น ยางนา ตะเคียนทอง
- ไม้มีค่า ไม้ยืนต้น เช่น ประดู่ แดง พะยูง 
__________________________________________________________________
เนื้อที่ป่าชุมชน : 460-0-24 ไร่
ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ : 21 ธันวาคม พ.ศ. 2553
ประเภทป่า : พื้นที่ดินที่ได้รับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)
ระยะทางจากกุรงเทพ : 315 กิโลเมตร
ระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพ : 4 ชั่วโมง 30 นาที
__________________________________________________________________
 
สำรวจพื้นที่ร่วมกับทางศุภาลัย และกรมป่าไม้
          ป่าชุมชนโคกพลวง บมจ.ศุภาลัย ร่วมกับกรมป่าไม้และทีมโครงการ Care the Wild ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำรวจพื้นที่แปลงปลูกป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา
          21 เมษายน 2565 บมจ. ศุภาลัยผู้สนับสนุนงบประมาณปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า ณ ป่าชุมชนบ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา จำนวน 10 ไร่ ร่วมสำรวจสภาพแวดล้อมพื้นที่แปลงปลูกและประชุมวางแผนการปลูก กับคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกพลวง ซึ่งมีความพร้อมและมีทีมชุมชนที่พร้อมปลูกและปกป้องป่าอย่างเข้มแข็ง โดยวางแผนการปลูกในช่วงฤดูกาลปลูกประจำปี 2565 นี้ ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ซึ่งอยู่ในช่วงฤดูฝน

      
 
      
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
การสนับสนุนจากองค์กรภาคธุรกิจ

บมจ.ศุภาลัย บริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มั่นคงแข็งแรง ทั้งผลประกอบการ และการบริหารจัดการที่คำนึงถึงธรรมาภิบาล การเติบโตอย่างยั่งยืน หรือ ESG  มายาวนานกว่า 30 ปี และเป็น 1 ในหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)  

นำทีมโดย คุณไตรเตชะ  ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรกลุ่มบริษัทคู่ค้า ทั้งกลุ่มบริษัท ธรรมสรณ์ จำกัด, เอสซีจี, ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด, สื่อมวลชน  ร่วมกับชาวชุมชนบ้านโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ปลูกต้นไม้  2,000 ต้น  ในพื้นที่ป่าชุมชน 10 ไร่  มุ่งสร้างประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การรักษาระบบนิเวศ และพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

 

     

บมจ.ศุภาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่การดำเนินธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย และมีการพัฒนาธุรกิจใน จ.นครราชสีมา กว่า 8 ปี  จึงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรโครงการ Care the Wild ปลูกป้อง :Plant & Protect เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกพลวงแห่งนี้  โดยตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 25% ภายใน 3 ปี อีกด้วย

     

กิจกรรม”ปลูกต้นไม้ให้ได้ผืนป่า” ร่วมกับพันธมิตร มีผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์ฯ คุณอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหารและทีมงานกรมป่าไม้ นำโดย คุณนันทนา บุณยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน และ ทีมปลูกป้องชุมชนเข้มแข็งซึ่งมีคุณชาตรี เพชรนอก เป็นประธานคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านโคกพลวงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 80 คน

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

(ผู้ที่สนใจในการร่วมสร้างผืนป่าร่วมกับโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” สร้างป่าด้วยใจ เพื่อสร้างสมดุลย์ในระบบนิเวศ สามารถติดต่อได้ที่  ของเว็บไซต์ SET Social Impact ร่วมเป็นสื่อกลางในการสร้างป่าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี)

ผู้เข้าชม  1000