Business Initiatives

“สัญญาอันดามัน เรียบง่าย แต่มีคุณค่า” ท่องเที่ยววิถีใหม่ แบบมีความรับผิดชอบ

“Andaman Discoveries” ธุรกิจเพื่อสังคมที่เติบโตมาจากการช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยสึนามิ เมื่อปี 2546 จากนั้นได้ทำงานพัฒนาชุมชนแถบอันดามันมาอย่างต่อเนื่องให้มีรายได้ สร้างอาชีพอย่างมั่นคง จึงเกิดเป็...
124 ผู้เข้าชม

SET Social Impact After Gym ส่งเสริมอาชีพอิสระและสร้างรายได้แก่สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวช ของ Living Social Enterprise

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส และ Amor Bakery ร่วมสนับสนุนโครงการ SET Social Impact After Gym ในหลักสูตรส่งเสริมอาชีพอิสระและสร้างรายได้แก่สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงด้...
286 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  10241