Business initiative & activities

SET Social Impact After Gym ส่งเสริมอาชีพอิสระและสร้างรายได้แก่สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงด้านจิตเวช ของ Living Social Enterprise

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บมจ. โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส และ Amor Bakery ร่วมสนับสนุนโครงการ SET Social Impact After Gym ในหลักสูตรส่งเสริมอาชีพอิสระและสร้างรายได้แก่สมาชิกผู้มีประสบการณ์ตรงด้...
137 ผู้เข้าชม

Live : SET Social Impact Day 2019

"Partnership for Impact Co-Creatio ออกแบบ ทางออก มหาชน"
285 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ทางออกอนาคตการศึกษาไทย ที่ไม่ได้มีแค่ทางออกเดียว>

ปัญหาการศึกษาไทยภายใต้กรอบการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงหนี่งปีที่ผ่านมา พบ 4 ประเด็น คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ ความสามารถในการแข่งขัน และการด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในก...
585 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <คนไทยสุขภาพดี ทำให้เศรษฐกิจดีได้อย่างไร>

คนไทยมีทั้งป่วยกายและป่วยใจ ซึ่งเป็นทุกข์ที่แตกต่างกัน
415 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ออกแบบทางออกให้น้ำ ทะเล ป่า ขยะ>

ในความเป็นจริงไม่มีการอนุรักษ์แบบ 100% แต่ทำอย่างไรให้ธรรมชาติอยู่กับเราได้นานที่สุด
540 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ออกแบบโอกาสให้คนด้อยโอกาส>

มนุษย์เราทุกคนถ้าเป็นผู้ใหญ่จะเจอจุดต่ำสุดในชีวิต เราทุกคนมีรอยร้าว ถ้ายอมรับในสิ่งที่ผิดพลาดในตัวเอง รอยร้าวจะเป็นบทเรียนที่ดี ทำให้เราเติบโต
641 ผู้เข้าชม

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สมัครใจมาสร้างปรากฏการณ์ SET Social Impact Day 2019 “ออกแบบ ทางออก มหาชน”

การทำงานร่วมกันในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ร่วมกันใช้พลังและความรู้ความสามารถ ทำให้อีกด้านหนึ่งของสังคมไทย มีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น
406 ผู้เข้าชม

SET SI Day 2019 <ออกแบบวิถีชุมชน ออกแบบเกษตรยั่งยืน>

ความท้าทายในวันนี้ คือการมองให้เห็นเพื่อเข้าใจปัญหาที่เผชิญ ในวิถีเกษตรปัญหาคือความเหลื่อมล้ำ
536 ผู้เข้าชม

SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนการจัดงาน SET Social Impact Fair 2019 @ MBK Center ตลาดนัดเพื่อสังคม ภายใต้แนวคิด “ผ้าเปลี่ยนโลก” วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 ณ ลาน Center Hall ชั้น G โซน B เอ...
78 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  856