BUSINESS CO-CREATION

SET Social Impact นำผู้ประกอบการเพื่อสังคมในเครือข่าย ที่ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมบริเวณชายแดนภาคใต้

ร่วมแสดงสินค้าในงานมหกรรมเชื่อมความพันธ์ไทย -มาเลเซีย - สิงคโปร์ เพื่อขยายความร่วมมือและเป็นที่รู้จัก นำไปสู่การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการ Co- creation เมื่อวันที่ 1 ธันว...
425 ผู้เข้าชม

SET Social Impact ร่วมกับ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

SET Social Impact ภายใต้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด สนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในโครงการ SET Social Impact GYM 11 ธุรกิจเพื่...
445 ผู้เข้าชม

โค้ชจิตอาสาที่ดูแลธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ SET Social Impact GYM ลงพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ "โค้ชจิตอาสา" ที่ดูแลธุรกิจเพื่อสังคมในโครงการ SET Social Impact GYM ลงพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เยี่ยมชมธุรกิจผู้ประกอบการเพื่อสังคม
85 ผู้เข้าชม

SET After GYM เดินหน้าสนับสนุน โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ปี2 ภายใต้การดำเนินงานบริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด

ET After GYM เดินหน้าสนับสนุน โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ปี2 ภายใต้การดำเนินงานบริษัท ลิฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เพื่อมุ่งหวังให้กลุ่มผู้มีประสบการตรงทางจิตเวชมีทักษะอา...
644 ผู้เข้าชม

โครงการ SET After GYM ภายใต้ SET Social Impact Platform มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

โครงการ SET After GYM ภายใต้ SET Social Impact Platform มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ SET After Gym ได้ร่วมกับ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด ต่อย...
574 ผู้เข้าชม

ธุรกิจเพื่อสังคมร่วมออกบูธในงาน mai Forum 2022 ขยายผลต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ

ธุรกิจเพื่อสังคมจำนวน 9 บริษัทภายใต้เครือข่าย SET Social Impact Platform ได้ร่วมออกบูทนำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงข้อมูลทางธุรกิจ แก่ผู้ลงทุน บริษัทจดทะเบียน ในงาน mai Forum 2022 มหกรรมรวมพลังคน m...
779 ผู้เข้าชม

SELIC x WISHULADA จับมือร่วมกันนำของเหลือใช้มาสร้างสรรค์งานศิลปะใหม่ เกิด Business Co-creation ต่อยอดโครงการ SET Social Impact Gym

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) (SELIC) จับมือกับ แบรนด์ WISHULADA (บริษัท เทริ์นทูอาร์ต จำกัด) ร่วมกันนำของเหลือใช้จากการดำเนินธุรกิจมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะสร้างบูธให้กับองค์การยูนิเซฟ ในงานบ้...
1108 ผู้เข้าชม

Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต

ร่วมเปิดงานและแสดงความยินดี โครงการ Living Together สร้างอาชีพ สร้างชีวิต ในจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริษัท ลีฟวิ่ง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็น หนึ่งใน Social Enterprise ภายใต้เครือข่า...
1219 ผู้เข้าชม

Social Business Matching Day The Impact Opportunity1

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน Social Business Matching Day : The Impact Opportunity#1 เป็นครั้งแรก ระหว่าง 24-25 กุมภาพัน...
700 ผู้เข้าชม
ผู้เข้าชม  18389